Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voatv_9Sep04_IBM_150.jpg">Amerièki kompjuterski gigant IBM prodao svoju fabriku liènih raèunara kineskoj kompaniji Lenovo - 2004-12-25


Po mišljenju struènjaka, ovaj dogadjaj oznaèiæe prekretnicu u industriji kompjutera za privatnu upotrebu, jer æe pomenuta kineska kompanija sada postati treæi po velièini proizvodjaè Pi-sija na svetu, odmah iza amerièkih kompanija Del i Hjulet-Pakard.

Nekako u isto vreme, korporacija Ej-em-di (AMD), lansirala je svoj kompjuter za najšire mase, nazvan Ema, koji bi trebalo da košta svega 200 dolara. Uz sve nižu cenu proizvodnje kompjuterskih komponenti proizvodjaèi se oèigledno okreæu ogromnom tržištu treæeg sveta. U ovom, razvijenijem delu, najveæi proizvodjaè kompjuterskih èipova Intel saopštio je da æe tokom naredne tri godine brzina njegovih procesora postati deset puta veæa. I uredjaji za èuvanje informacija sve su veæeg kapaciteta. Veoma su blizu hard diskovi od jednog terabajta, što je dovoljno prostora da se saèuvaju svi razgovori koje neka osoba vodi tokom celog života. Kompjuterske bežiène veze takodje su sve brže i rasprostranjenije. Po svemu sudeæi, kroz tri do pet godina, kompjuteri æe se razlikovati od današnjih toliko koliko se digitalni fotoaparat od par stotina dolara, sa memorijom u koju može da stane na hiljade fotografija, razlikuje od klasiènog fotoaparata sa rolnom filma na koju može da stane jedva tridesetšest slika.

XS
SM
MD
LG