Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voa_economy_04nov03_150_russian.jpg">Svetska ekonomija zabeležila impresivan tempo rasta tokom ove godine uprkos oštrom poveæanju cene nafte - 2004-12-22


Sve u svemu, ovo je bila dosta dobra godina, rekao je to u oktobru ove godine, glavni ekonomista u Medjunarodnom monetarnom fondu, Raguram Rajan (Raguran Radžan), nakon što je objavljen godišnji svetski ekonomski pregled.

Sve u svemu, ovo je bila dosta dobra godina, rekao je to u oktobru ove godine, glavni ekonomista u Medjunarodnom monetarnom fondu, Raguram Rajan (Raguran Radžan), nakon što je objavljen godišnji svetski ekonomski pregled.

“ Zbog velikog ekonomskog rasta na poèetku godine, revidirali smo oèekivanja globalnog ekonomskog rasta u odnosu na onaj koji smo objavili u aprilu, na 5 odsto za 2004. To je najbrži ekonomski rast za proteklih 30 godina. Medjutim, za 2005. godinu ublažili smo našu prognozu na 4,3 odsto, uglavnom zbog veæih cena nafte”.

Kao i 2003. godine najbrži ekonomski rast zabeležen je u Kini, gde se tempo privrednog rasta poveæao na 9 odsto. Ekonomski rast u Kini je bio tako brz tokom protekle decenije da je ta komunistèka zemlja, sa sada uglavnom tržišnom privredom, podigla sa nivoa siromaštva oko 300 miliona ljudi. Polovinom ove godine izražena je izvesna zabrinutost da bi oštro poveæanje cena nafte moglo da dovede globalnu ekonomsku situaciju do recesije. To se nije dogodilo uprkos usporenom tempu ekonomskog rasta u Evropi, gde je u 12 zemalja koje koriste euro, ekonomdski rast zabeležio poveæanje od manje od dva odsto. Suprotno tome, ekonomije SAD i Japana registrovale su porast od 4 odsto. Svetske cene nafte su se ove godine kretale proseèno oko 41 dolar po barelu. To je predstavljalo poveæanje od 31 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Raguram Radžan kaže da je sve intenzivnija potražnja u Kini bila glavni razlog tako velikom poveæanju cena nafte.

“Izmedju 30 i 50 odsto poveæanja potražnje nafte ove godine otpada na Kinu, a oko 8 do 10 odsto na Indiju. ”

Analitièar za naftna pitanja, Filip Verleger, kaže da æe cene nafte verovatno ostati visoke. On veruje da je potražnja za sada veæa od zaliha i da svetsko naftno tržište oskudeva naftom.

“Na dijagramu se vidi da su cene sirove nafte izmedju 2000. i 2003. godine bile stabilne na oko 25 dolara po barelu, a da su nedavno skoèile za 50 odsto, pošto su kupci i duogorèni investitori poæeli da uoèavaju da postoje problemi u pogledu poveæanja zaliha.

Na poèetku iduæe godine svetska tekstilna industrija i industrija konfekcije doživeæe najsveobuhvatnije promene za poslednjih 40 godina. Dosadašnji improvizovani sistem kvota kojim je regulisana tekstilna trgovina biæe ukinut. Male zemlje u razvoju, koje su se agresivno angžovale na realizovanju te reforme pre jedne decenije, sada izražavaju zabrinutost da æe veliki proizvodjaæi, kao što su Kina i Indija, preuzeti industriju tekstila i konfekcije. Geri Hafbauer iz Instituta za medjunarodnu privredu u Vašingtonu rekao je da æe razne preventivne mere koje æe aktivirati SAD i Evropa spreæiti neposredne poremeæaje. Medjutim, Hafbauer ne sumnja da treba oèekivati velike promene.

”Dok vam ovo govorim, u toku su brojne zakonske inicijative sa ciljem da se odloži taj nezadrživ prodor iz Kine i Indije.”

Kao i sa cenama nafte, postoji neizvesnost u vezi sa tekstilnom industrijom. Medjutim, veæina ekonomista je, uopste uzveši, optimistièna u vezi sa predstojeæom godinom.

XS
SM
MD
LG