Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/guantanamo-bay-tower.jpg">Amerièke vojne vlasti pripremaju se da oslobode jednog zatvorenika iz baze u Gvantanamu - 2004-12-20


TEXT Sekretar mornarice Gordon Ingland kaže da je troèlana komisija koja procenjuje status zatvorenika odluèila da jedan zatvorenik iz Gvantanama ne spada u kategoriju «neprijateljskog borca». Ingland je razgovarao sa novinarima u Pentagonu.

«Stejt Dipartment je informisan o tom sluèaju, sekretarijat æe obavestiti državu iz koje potièe taj zatvorenik i organizovati njegovo puštanje na slobodu».

Pentagon navodi da neæe objaviti ime niti nacionalnost zatvorenika do njegovog povratka kuæi. Reè je o drugom zatvoreniku koga su oslobodile komisije formirane ranije ove godine posle odluke amerièkog Vrhovnog suda da se zatvorenicima u bazi Gvantanamo omoguæi pravo da ospore odluku da budu zatvoreni. Sekretar Ingland kaže da je do sada razmotren status veæine od preko 550 zatvorenika u Gvantanamo Beju. Do sada je doneto 230 presuda a status neprijateljskog vojnika potvrdjen je u 228. Sekretar Ingland nije priznao da je naèinjena greška prilikom zadržavanja u pritvoru dvojice ljudi za koje je utvrdjeno da nisu bili amerièki neprijatelji. On je rekao da neki zatvorenici spadaju u takozvanu «sivu zonu».

«Ne želimo da pustimo na slobodu ljude koji æe se vratiti da se bore i ubijaju Amerikance ili druge. U isto vreme, pokušavamo da uspostavimo pravu ravnotežu kada je reè o njihovim pravima i slobodama».

Ingland je dodao da se za 12 od 200 zatvorenika puštenih pre nego što su formirane komisije za procenu statusa zna da su se ponovo ukljuèili u oružane sukobe. Sekretar mornarice rekao je da su SAD zapoèele drugu fazu sudskog postupka za zatvorenike koje komisije nisu pustile na slobodu.

On navodi da se formiraju nove komisije koje treba da procene da li zatvorenici, bez obzira što su pre hapšenja bili neprijateljski borci, ostaju pretnja za SAD u ovom trenutku. Oni za koje se proceni da predstavljaju minimalnu pretnju mogli bi da budu pušteni ili prebaèeni u svoje zemlje porekla.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava nastavljaju da kritikuju rad komisija, tvrdeæi da zatvorenici nemaju pristup advokatima i možda nisu u stanju da reaguju na detalje dokaza iznetih protiv njih.

XS
SM
MD
LG