Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_14dec04_GPS_150.jpg">Napreduje razvoj evropskog sistema za satelitsku navigaciju - 2004-12-14


Evropski ministri transporta dogovorili su se oko sledeæe faze projekta izgradnje evropskog sistema za globalnu satelitsku navigaciju - poznatog po skracenici GPS. Evropski sistem, nazvan Galilej, trebalo bi da poène da bude operativan negde 2008. godine, dok æe do pune primene proæi još nekoliko godina.

Trenutno u svetu postoje dva sistema za satelitsku navigaciju - amerièki GPS i ruski Glonas. Uz pomoæ prijemnika velièine mobilnog telefona, moguæe je na bilo kom delu zemljine kugle trenutno ustanoviti geografsku dužinu i širini sa taènošæu od plus-minus tri metra. Štaviše, sistem radi po svakom vremenu - odnosno nevremenu - osim u ekstremno teškim uslovima. Na svetu skoro da više nema veæeg broda i aviona koji nema prijemnik za satelitsku navigaciju, a najjednostavniji privatni prijemnik košta ispod stotinu amerièkih dolara. Oèekuje se da æe evropski sistem biti od velike koristi raznim vrstama spasilaèkih ekipa, vozaèima kamiona i privatnih automobila i drugima u svakoj vrsti saobraæaja.

U daljoj buduænosti, sistem bi mogao da posluži za daljinsko upravljanje vozovima i autobusima. Galilej bi trebalo da ima 30 satelita, preko dva puta više od amerièkog sistema, što poveæava njegovu preciznost i pouzdanost. Zahvaljujuæi dogovoru sa Sjedinjenim Državama, dva sistema neæe smetati jedni drugima, dok æe istovremeno omoguæavati šifrovanje signala u vojnim operativnim zonama, kako neprijatelj ne bi mogao da koristi prednosti odredjivanja položaja.

XS
SM
MD
LG