Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/rtv_04may02_world5_musharraf_150.jpg">Pakistanski predsednik Perverz Mušaraf kaže da umereni muslimani moraju da se bore protiv terorizma - 2004-12-07


Obraæajuæi se jednom skupu spoljnopolitièkih eksperata u Medjunarodnom institutu za strateška prouèavanja, predsednik Mušaraf je rekao da se u suprotstavljanju islamskom terorizmu zalaže za gledište koje on naziva ”prosveæenom umerenošæu.“ On je rekao da muslimanska društva moraju da se suprotstave ekstremistima.

”Krajnje je vreme da ogromna veæina umerenih, kojoj mi pripadamo, nametne svoju volju. To mora da se sprovede putem organizovane, dobro promišljene strategije za menjanje naèina razmišljanja, iznošenje gledišta umerene veæine i ugušivanje ekstremistièke manjine.“

Predsednik Mušaraf kaže da je Pakistan pokrenuo akciju za ubedjivanje verskih škola, takozvanih medresa, da ublaže svoje uèenje. Pored toga, policija je poèela da primenjuje oštre mere prema onima koji pišu i rasturaju verske tekstove zapaljivog sadržaja. Pakistanski predsednik je nastojao da ublaži znaèaj èinjenice da je vodja teroristièke mreže Al-kaida, Osama bin Laden, još na slobodi i da se možda nalazi u Pakistanu. Mušaraf je rekao da pakistanska vojska progoni teroriste, ali da se ne usredsredjuje na pronalaženje bin Ladena.

”Ne znamo gde je Osama bin Laden. Znamo da je živ, ali ne znamo gde je. Stoga, vojne operacije i dalje traju, uz uèešæe oko 20 hiljada vojnika. Ali njegovo hapšenje ili likvidiranje ne bi bilo od velike važnosti za te antiteroristièke operacije.“

General Mušaraf je prokomentarisao i odnose sa Indijom, istakavši da je rešenje kašmirskog spora od kljuène važnosti za trajan mir izmedju dva nuklearna rivala na jugu Azije.

”Ja sam za miroljubivo rešenje svih sporova sa Indijom. Ali Kašmir se ne može gurnuti ustranu jer mi moramo da branimo svoju èast i dostojanstvo. Sa Indijom æemo postupati na ravnoj nozi jer mi smo ponosna zemlja koja ne može da popušta.“

Predsednik Mušaraf je ostavio otvorenom moguænost da ostane na položaju vrhovnog komandanta i posle roka koji je sam postavio, 31. decembra. Kako je rekao grupi èlanova britanskog parlamenta, pakistanski ustav mu dozvoljava da ostane na tom položaju i istovremeno bude šef države, sve do 2007. godine. Obeæanje da æe se povuæi 31. decembra dao je pod pritiskom britanskog Komonvelta u koji su, pored Britanije i Pakistana, uèlanjene još 52 bivše britanske kolonije.

XS
SM
MD
LG