Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_3dec04_Skinner_150.jpg">Dejvid Skiner: ”Odnosi izmedju SAD i Evrope zavisiæe u velikoj meri od širenja terorizma.“ - 2004-12-02


Urednik konzervativnog spoljnopolitièkog èasopisa ” Vikli Standard” (Weekly Standard), Dejvid Skiner, u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem izneo je svoje mišljenje o spoljnopolitièkoj doktrini predsednika Buša, pitanju Iraka i Irana i odnosima izmedju SAD i Evrope, ukljuèujuæi Balkan.

Skiner:Bušova spoljnopolitièka doktrina poèiva na dva stuba: na borbi protiv terorizma i na proaktivnom stavu prema državama koje zagovaraju nasilje kod kuæe i terorizam u inostranstvu, odnosno pravu na preventivnu akciju protiv takvih zemalja. Na primer, Sadam Husein ne samo da je podsticao nasilje i terorizam, veæ je finansijski podržavao teroriste, ukljuèjuæi samoubilaèke bombaške napade.

Glas Amerike:Da li bi Irak mogao da postane kljuèno spoljnopolitièko i unutrašnje pitanje, poput svojevremeno Vijetnama?

Skiner:Ne verujem u to. Glavne razlike izmedju Iraka i Vijtenama su, pre svega, odsustvo vojne obaveze, sto znaèi da veliki deo vojnog kadra, nije po obavezi angažovan u ratu. Pored toga, u Iraku govorimo o konfliktu daleko manjih razmera nego u Vijtenamu. Drugo, broj žrtava je daleko manji: reè je o 1000 do 2000 poginulih, dok je broj žrtava u Vijetnamu bio nebrojno puta veæi. Stoga ne vidim moguænost da iraèka kriza preraste u nešto slièno vijetnamskoj. Bušova administracija æe radi brzog rešenja rata u Iraku poslati veæi broj vojnika radi gušenja pobune, nakon èega treba oèekivati nove politièke poteze.

Glas Amerike:Pored Iraka, kako sagledavate sporno pitanje Irana, ne samo kao medjunarodni problem, veæ i u okviru razvoja odnosa izmedju SAD i Evrope?

Skiner:U ovom momentu, SAD æe do izvesne mere prepustiti Evropi pregovore sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Medjutim, ako postane jasno da Evropa ne postiže progres, uprkos kontinuiranim pregovorima, možda æe biti potrebno agresivnije amerièko angažovanje. Pitanje Irana je povezano ne samo sa terorizmom, veæ i sa odnosima Vašingtona sa regionalnim zemljama. Ali, s obzirom na zamašnu vojnu, ekonomsku i ljudsku investiciju u Iraku, SAD æe imati sve manje opcija u pogledu drugih problematiènih punktova, kao što su Iran, Sirija i Severna Koreje.

Glas Amerike:Kako vidite razvoj daljih odnosa izmedju SAD i Evrope, ukljuèujuæi Balkan?

Skiner:Odnosi izmedju SAD i Evrope zavisiæe u velikoj meri od širenja terorizma. Evropa ima svoj islamski problem. Francuska ima brojno muslimansko stanovništvo, kao i Velika Britanija, gde se u džamijama mladi muslimani obuèavaju kako da vode medjunarodni džihad i sprovode terorizam. Ukoliko pitanje terorizma postane važno evropsko pitanje, malo je verovatno da se Evropa neæe približiti amerièkoj poziciji o tom pitanju. Ukoliko se opasnost od terorizma smanji, što nije verovatno, videæete veæu integraciju evropskih zemalja i delovanje Evrope kao nezavisnog medjunarodnog aktera. Što se tièe Balkana i Kosova, Bušova administracija æe u drugom mandatu podržati proces decentralizacije Kosova, mada æe to pitanje imati daleko manji znaèaj na listi amerièkih spoljnopolitièkih prioriteta. SAD æe se zalagati za miroljbuvu koegizstenciju multietnièkih i multiverskih zajednica u toj pokrajini, a decentralizacaja æe biti putokaz ka rešavanju te situacije.

XS
SM
MD
LG