Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_25nov04_tdh_150.jpg">Mikrogeneratori sve bliži praktiènoj upotrebi - 2004-11-26


Pre kratkog vremena govorili smo o veoma malim generatorima koji bi jednoga dana mogli da stvaraju struju za prenosne elektronske uredjaje. Kako izgleda, takvi izvori energije veoma su blizu praktiènoj primeni.

Novi mikrogenerator, proizveden na Tehnološkom institutu države Džordžije, jednom od prestižnih tehnièkih univerziteta u Sjedinjenim Državama, sada veæ može da proizvede dovoljno energije za pokretanje malog elektronskog uredjaja kao što je mobilni telefon. Ako bi bio spojen sa isto tako malom gasnom turbinom, ovaj siæušni uredjaj, preènika oko jednog santimetra, mogao bi da daje više struje od sadašnje baterije, a trajao bi èak deset puta duže. Namotaji generatora praktièno su naštampani na silikonskoj ploèici. Kada se iznad njih postavi majušni magnet, na osovini koja se okreæe, u namotajima se indukuje struja.

U eksperimentalnom uredjaju, magnet se okreæe ogromnom brzinom od sto hiljada obrtaja u minuti, znatno više od broja obrtaja konvencionalnih generatora. Pri toj brzini, mikrogenerator daje snagu nešto višu od jednog vata, što je dovoljno za napajanje mobilnog telefona. Da se magnet, napravljen od krutog, sinterovanog materijala, ne bi pri toj brzini raspao, nauènici su ga stavili u kuæište od titanijuma. U medjuvremenu, istraživaèi na sliènom univerzitetu u Masaèusetsu, razvijaju isto tako malu gasnu turbinu koja bi okretala ovaj magnet.

XS
SM
MD
LG