Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_18nov04_Jose_Manuel.jpg">Evropski parlament podrzao imenovanje 25 èlanova Evropske komisije - 2004-11-18


Na zasedanju u Strazburu, evropski parlament je izglasao sa 449 glasova za, 149 protiv, i 82 uzdržana glasa, odobrio sastav 25-èlanog novog izvršnog tela na èijem èelu æe biti bivši portugalski premijer Žoze Manuel Durao Baroso. Predstavnici glavnih stranaka u parlamentu -- konzervativci, socijalisti i liberali -- glasali su za tu rezoluciju, dok su zeleni, komunisti i oni koji se protive zajednièkoj valuti euru glasali protiv formiranja nove komisije.

Baroso je prošlog meseca povukao prvobitan predlog sastava Komisije nakon što je veæina u parlamentu zapretila da æe staviti veto na taj tim komesara zbog rasprostranjene opozicije italijanskom kandidatu, Roku Butiljoneu.

Butiljone, konzervativni katolièki filozof, bio je predvidjen za položaj komesara pravosudja, uvredio je liberale i levièare kada je rekao da smatra homoseksualnost grehom, mada je obeæao da æe podržati prava homseksualaca. Italija je zamenila Butiljonea svojim ministrom inostranih poslova, Frankom Fratinijem, èije imenovanje je odmah potvrdjeno. Fratini je podneo ostavku na položaj ministra inostranih poslova da bi postao èlan nove evropske komisije. Letonija, èiji je kandidat za komesara, Ingrida Udre, bila izložena kritici, zamenjenja je Andrisom Piebalgsom, koga je Baroso imenovao za komesara energije. Prvi kandidat za taj posao, madjarski ministar inostranih poslova Laslo Kovaè, prebaèen je u resor za poreska pitanja, pošto nije ostavio povoljan utisak na zakonodavce svojim poznavanjem energetike. Kovaèa su takodje kritikovali konzervativci zbog njegove komunistièke prošlosti, ali pošto parlament može da glasa samo za ili protiv cele komisije, a ne i protiv pojedinaènih èlanova, konzervativci su popustili i dozvolili da madjarski kandidat ostane u timu. Baroso je rekao novinarima, nakon glasanja, da je sukob sa parlamentom bio dobar za evropsku demokratiju.

“Vidim to kao sasvim povoljnu situaciju. Obe strane su pobedile. Evropski parlament proširuje svoju ulogu u podršci evropske demokratije i Evropske komisije, pošto nam je potrebna sada, više nego ikada ranije, uticajna komisija. Sa 25 èlanica i još veæim brojem u buduænosti, ako ne budemo imali nezavisnu i verodostojnu komisiju, biæe veoma teško, a možda i nemoguæe, upravljati institucijama Evropske unije, na pozitivan i konstruktivan naèin.”

Evropski parlament, èesto kritikovan kao telo bez stvarnog uticaja, izašao je iz napete sitacije sa komisijom kao faktor sa kojim æe u buduænosti morati da se raèuna. To je jedino direktno izabrano evropsko telo, koje je obeæalo da æe nastaviti da koristi svoj uticaj. Zakonodavci su usvojili neobavezujuæu rezoluciju i apelovali na Barosa da razreši dužnosti svakog komesara, koji izgubi poverenje parlamenta ili se pojavi pred njima da pruži objašnjenje ukoliko odbije da to uèini. Baroso je prihvatio rezoluciju, ali je upozorio zakonodavce da ne prekoraèe svoja ovlašæenja.

XS
SM
MD
LG