Linkovi

Predsednik Buš o NATO-u - 2004-11-18


SAD su predane ”snažnom i dinamiènom Nato-u”, rekao je predsednik Buš prilikom nedavnog susreta sa generalnim sekretarom Nato-a, Japom de Hop-Sheferom, u Beloj kuæi. To je bio prvi predsednikov sastanak sa jednim stranim liderom posle njegovog reizbora. Buš se pohvalno izrazio o “ vrlo konstruktivnoj ”ulozi Nato-a u Avganistanu i Iraku.

“Milioni biraèa u Avganistanu su izašli na birališta u zemlji kojom je samo pre tri godine upravljao Taliban. Radovali smo se èinjenici da je prvi biraè bila jedna 19-godišnja devojka. Nato igra veoma aktivnu ulogu u Avgnistanu, a nastoji da pomogne u obuci iraèkih gradjana da bi oni mogli sami da brane svoju zemlju protiv onih koji pokušavaju da unište slobodu.... Razgovarali smo o potrebi da se obezbedi da Nato ostane relevantan i da bude organizovan tako da niije samo efikasan, veæ i da nastavi da pomaže slobodnim društvima i demokratiji širom sveta.”

Generalni sekretar Nato-a, de Hop-Shefer rekao je da je alijansa dokazala da je sposobna da se suoèi sa izazovima u Evropi i inostranstvu.

“Mi stabilizujemo Avganistan. Ima manje burki a više biraèkih kutija - i to je ono što treba postiæi. Stabilizujemo i Kosovo. Stabilizujemo situaciju u Iraku uspostavljanjem misije za obuku Iraèana. Na svetu nema organizacije kao što je Nato, gde 26 demokratija brani vrednosti demokratije, poštovanja ljudskih prava, slobode veroispovesti, i sve osnovne vrednosti, koje su u srcu tih 26 društava. U Avganistanu, rekao je de Hop-Shefer, Nato æe odigrati ulogu na uspostavljanju bezbednosti za parlamentarne izbore iduæe godine. Natom predvodjenje Medjunarodne bezbednosne snage broje preko osam hiljada vojnika iz 37 zemalja èlanica, kao i ne-èlanica, Nato-a. U poèetku usredsredjena na osiguranje bezbednosti u glavnom gradu Kabulu i okolini, alijansa je sada proširila svoju misiju na severni deo Avganistana, a nastoji da je proširi i na ostale delove zemlje. Kao što je predstavnik Nato-a Džejms Apaturai rekao “time se ukazuje da je Nato organizacija koja ima dugoroène planove i koja æe igrati važnu ulogu i u buduænosti.“

XS
SM
MD
LG