Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_17nov04_botlle_150.jpg">Nova marka flaširane vode, “Biota”, upravo se pojavila u radnjama širom države Kolorado - 2004-11-17


“Biota” flaša je napravljena od kukuruza i za razliku od onih koje se prave na bazi petroleja, ova flaša se razlaže sama. Kompaniju koja je proizvodi, osnovao je Dejvid Zatler, koji objašnjava...

Dejvid Zatler kaže da je ono što je u svemu tome najvažnije, to što æe flaša sama od sebe da nestane za osamdeset dana.

Regularna plastièna ambalaža može u sloju zemlje da traje èak 700 godina. To je za neke kupce uistinu zastrašujuæe jer, kako kaže Džudi Rosal, “na posletku mogu da preovladaju otpatci i da potisnu ljude. Prema tome, oèigledno je da bi sve što se samo razgraðuje bilo velika stvar”.

“Biota” flaša je konstruisana tako da se razloži na temperaturama iznad 60 stepeni Celzijusa i u vlažnim uslovima. Ali proizvoðaèi tvrde da je sigurna i u automobilu na velikim vruæinama. Sam proizvod je deo trenda proizvodnje plastike na bazi kukuruza.

Vlasnik jedne od prodavnica se nada da æe takvi proizvodi preovladati i da æe poèeti sve više da se koriste.

Tehnologija proizvodnje samorazlažuæe plastike je veæ duže vreme poznata, ali do nedavno nije bila ekonomièna.

“Sada kada se cena nafte toliko poveæala, cena ovakve plastiène ambalaže se gotovo izjednaèila”, istièe ovaj vlasnik prodavnice.

Ukoliko cena nafte ostane ovoliko visoka, verovatno je da æe se tehnologija koja se zasniva na kukuruzu i dalje razvijati.

XS
SM
MD
LG