Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/rtv_Switzerland_Robot_in_Tarmac_28May03.jpg">Amerièki robot pobedio na takmièenju u penjanju uz zid - 2004-11-06


Deo nedavno održane Medjunarodne konferencije o hodajuæim i penjuæim robotima bilo je i takmièenje robota u penjanju uz zid. Uprkos žestokoj konkurenciji od nemaèkog i italijanskog tima, pobedu je odnelo malo robotsko vozilo, nazvano Valter, koje je konstruisala grupa profesora i postdiplomaca sa amerièkog univerziteta Djuk, u Severnoj Karolini. Na takmièenju, održanom u Madridu, roboti su morali da ispune nekoliko zadataka: da krenu sa ravnog poda, a kada stignu do zida da se sami popnu uz njega što više mogu, kao i da savladjuju nasumièno postavljene prepreke. Naravno, kretanje po podu je bilo jednostavno, a za kretanje uz zid amerièka ekipa koristila je jedan patentirani pronalazak, nazvan ”tornado u èaši,“odnosno neku vrstu usavršenog minijaturnog usisivaèa, koji stvara dovoljnu silu da drži robota pripijenog uz zid, a da mu ipak omoguæuje kretanje. Najveæi problem bio je kako savladjivati prepreke na zidu, jer bi barijera visoka svega jedan santimetar prekinula dejstvo usisivaèa. Zahvaljujuæi èinjenici da je zid bio od èelika, to je rešeno uz pomoæ magneta, koji su aktivirani senzorima kada bi robot stigao do prepreke. Nagrada je iznosila svega 250 dolara, ali je vrednost ugleda medju robotièarima u svetu nemerljiva. Ekipa kaže da æe sada razradjivati ovaj koncept kako bi mogao da se primeni u praksi.

XS
SM
MD
LG