Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Putin.jpg">Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao sporazum iz Kjotoa èiji je cilj borba protiv globalnog zagrevanja. - 2004-11-05


Tim potezom je medjunarodni pakt iz 1997. dobio dovoljnu podršku da može da stupi na snagu, što æe se dogoditi 90 dana nakon što Rusija obavesti Savet Bezbednosti UN o ratifikaciji. Potpisnice protokola obavezuju se da æe smanjiti emisiju ugljen dioksida i drugih štetnih gasova, a da bi stupi na snagu bilo je potrebno da ga ratifikuju zemlje odgovorne za emisiju kupno 55% gasova za koje se veruje da izazivaju efekat staklene bašte. SAD i Australija odbile su da potpišu protokol jer smatraju da bi naneo štetu njihovim ekonomijama.

Diplomate iz Francuske, Nemaèke i Velike Britanije uèestvuju u Parizu u novoj rundi pregovora sa iranskim zvaniènicima o nuklearnom razoružanju. Evropljani nastoje da ubede Iran da prestane sa proizvodnjom obogaæenog uranijuma koji može da se koristi i kao nuklearno gorivo i kao oružje. Kao podsticaj, Iranu je ponudjen nastavak trgovinskog sporazuma kojim bi ta zemlja dobila pristup najtraženijim evropskim tržištima. Iran, medjutim, ne odustaje od svog programa tvrdeæi da aktivnosti na obogaæivanju uranijuma ne izlaze iz okvira Sporazuma o spreèavanju širenja nuklearnog naoružanja.

Otmièari troje radnika UN u Avganistanu kažu da su odložili odluku o tome da li æe ubiti svoje taoce do subote uveèe. Oni su saopštili da su odluku doneli nakon što ih je treæa strana zamolila da daju vremena avganistanskoj vladi i Ujedinjenim Nacijama da stupe u pregovore sa njima. Otmièari koji pripadaju talibanskoj organizaciji nazvanoj Muslimanska vojska nisu rekli ko je treæa strana u pregovorima. Oni su prethodno saopštili da æe o sudbini taoca odluèivati danas. Otmièari traže puštanje svih zatvorenih Talibana i povlaèenje stranih trupa i osoblja UN iz Avganistana.

U Pekingu je poèela konferencija Saveza zemalja jugoistoène Azije posveæena regionalnoj bezbednosti, a uèesnici su se založili za bližu vojnu saradnju zbog pretnje terorizma i nuklearnog programa Severne Koreje. Kako je saopšteno, sastanak vojnih zvaniènika 24 zemlje treba da otvori nove kanale dijaloga i razmene informacija medju ministarstvima odbrane. Na trodnevnom sastanku u Pekingu okupilo se 10 èlanica Saveza zemalja Jugoistoène Azije kao i zemlje koje imaju interes u regionu, ukljuèujuæi SAD, Japan, Kinu, Indiju, Rusiju, dve Koreje i Evropsku Uniju. Veæi deo foruma zatvoren je za javnost.

Holandski zvaniènici kažu da æe se radikalnom islamisti osumnjièenom za ubistvo reditelja Tea Van Goga suditi na osnovu optužnice za terorizam. Osumnjièeni, poznat samo kao Muhamed B. koji ima dvostruko holandsko i marokansko državljanstvo, pojaviæe se pred sudom u toku dana. Teo Van Gog, potomak slavnog holandskog slikara, ubijen je u Amsterdamu u utorak a policija je uhapsila devetoro osumnjièenih radikalnih islamista, od kojih æe šestorica biti optužena za teroristièko delovanje. U pismu ostavljanom na telu ubijenog reditelja preti se smræu holandskoj politièarki Ajan Hirsi Ali, koja je sa Van Gogom saradjivala na filmu o zlostavljanju muslimanskih žena.

XS
SM
MD
LG