Linkovi

10. novembra 1775. osnovan odred marinaca SAD - 2004-11-04


10. novembra 1775. tadašnji Kontinentalni Kongres osnovao je odred marinaca SAD. Prema osnivaèkom aktu, marinci rade na brodovima amerièke mornarice kao dobri strelci. Njihov posao je bio da se uspnu na vrh jedne od viših taèaka na brodu i da sa njih gadjaju posadu, a posebno oficire neprijateljskih brodova. U sluèaju da su brodovi dovoljno blizu, marinci mogu da uskoèe u neprijateljski brod i da pokušaju da ga zauzmu. Pored toga, osnivaèki akt precizira da marinci treba da budu stubovi brodske discipline i da znaju veštine mornara. Marinci su prvi put ”nastupili“ u martu 1776. kada su uspešno predvodili pobunu na britanskim bahamskim ostrvima. Od tada, marinci su se borili bukvalno u svakom ratu i vojnoj akciji u kojoj su uèestvovale SAD. Marinci po pravilu obezbedjuju amerièke baze po svetu, obezbedjuju i ceremonijalno nastupaju u Beloj kuæi u Vašingtonu.

XS
SM
MD
LG