Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_27oct04_Tadic_150.jpg">Predsednik Srbije Boris Tadiæ završio je danas posetu Berlinu - 2004-10-28


Na kraju boravka u Berlinu Tadiæ je naveo da nije bilo suprotstavljenih stavova ni kada je bilo reèi o Kosovu i potrebi da se ssto pre ide u decentralizaciju u skladu sa evropskim standardima.

Tadiæev najvažniji sagovornici danas, nakon juèerašnjeg susreta sa saveznim kancelarom Gerhardom Ssrederom, bili su ministar inostranih poslova Joška Fišer i ministar odbrane Peter Štruk.

"Za nas je razvoj Srbije od velikog znaèaja, važno je da se zemlja kreæe ka evropskim i evroatlanskim integracijama, ali pretpostavka za to je saradnja sa medjunarodnim sudom za ratne zloèine u Hagu", rekao je Fišer novinarima, posle razgovora sa Tadiæem.

Nemaèki šef diplomatije je istakao da Berlin oèekuje da æe državna zajednica Srbija i Crna Gora "imati uspešnu buduænost, za šta se mora stvoriti èvrsta ekonomska osnova".

U vezi sa pitanjem Kosova, Fišer je istakao da je "važno da se radi na ostvarivanju evropskih standarda zajednièkog života, gde spada i efikasna zaštita manjina".

"Važno je da se nastavi sa decentralizacijom i da se svi dobro pripremimo za preispitivanje statusa Kosova naredne godine", naveo je Fišer.

U razgovoru sa ministrom odbrane Štrukom, Tadiæ je, kako je izjavio, "tražio podršku nastojanjima da poseti Kosovo".

"Srbi na Kosovu imaju potrebu da razgovaraju sa služebenim predstavnicima Srbije tamo gde žive, na prostoru koji je prema Rezoluciji 1244 UN deo Srbije i Crne Gore", rekao je predsednik Srbije navodeæi da mu je tražena podrška i obeæana.

Kao i u juèerašnjim razgovorima u Berlinu, Tadiæ je i danas odbacio nezavisnost Kosova ocenjujuæi to kao "rešenje koje bi destabilizovalo i Srbiju i èitav region". Istovremeno je ponovio da je Srbija "definitivno opredeljena za saradnju sa Haškim tribunalom".

Posetu Nemaèkoj Tadiæ nastavlja sutra boravkom u Frankfurtu gde æe ortvoriti predstavništvo Privredne komore Srbije i razgovarati sa nemaèkim privrednicima i bankarima.

XS
SM
MD
LG