Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/xeno_global_economy_money_150.jpg">Ekonomija - drugo najvažnije pitanje uoèi predsednièkih izbora u SAD - 2004-10-22


Predsednik Buš neprestano ponavlja da je njegova politika smanjenja poreza udahnula život amerièkoj privredi, koja je u prethodnom periodu bila pogodjena padom cena na berzi, recesijom, privrednim skandalima i teroristièkim napadima 2001. godine:

”Ljudi koji nas slušaju znaju kakve prednosti je donelo naše smanjenje poreza. Poreske olakšice dobili su roditelji, braèni parovi, svi koji plaæaju porez. Moj protivnik je bio protiv svega toga, a poreske olakšice su važne za podsticanje potrošnje i investicija kako bi nas to izvuklo iz njegove recesije.“

Buš kaže da su pomenute olakšice doprinele otvaranju milion i po novih radnih mesta ove godine. Ali to je još uvek za 600 hiljada radnih mesta manje od ukupnog gubitka, otkada je Buš 2001. godine preuzeo položaj. Senator Džon Keri nastoji da iskoristi te cifre ponavljajuæi da Sjedinjene Države odavno nisu doživele tako veliki broj zatvorenih radnih mesta:

”Radna mesta koja predsednik otvara donose 9 hiljada dolara manje od onih koja gubimo. Ovo je prvi predsednik u poslednje 72 godine pod èijom upravom je amerièka ekonomija izgubila radna mesta - i to milion i 600 hiljada!“

Senator Keri predlaže ukidanje poreskih olakšica za porodice koje zaradjuju više od bruto 200 hiljada dolara godišnje, a zadržavanje olakšica za srednji i niži sloj. Politièki analitièar Lari Sabato kaže da æe ta pitanja biti medju onima koja æe odluèiti ovogodišnje izbore:

”Sve se svodi na to koje pitanje æe dominirati. Ako bude dominirala ekonomija, Keri æe verovatno pobediti Buša. Ako bude dominirao rat protiv terorizma, Buš æe imati veæe šanse. Ako bude dominirao Irak - sve æe zavisiti od toga šta æe se dešavati u toj zemlji. Loše vesti neæe iæi na ruku Bušu. Ali ako se situacija u Iraku poboljša, Amerikanci æe glasati za to da on zadrži svoj posao.“

A sve to, naravno, pokazuje da æe do poslednjeg trenutka biti neizvesno ko æe pobediti u ovoj, veoma tesnoj trci za predsednika Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG