Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/janus.jpg">Januš Bugajski: Saglasan sam sa Borisom Tadiæem kada je u pitanju izlazak kosovskih Srba na izbore - 2004-10-13


Direktor progarama za istoènu Evropu u Centru za strateške i meðunarodne studije u Vašingtonu, Januš Bugajski smatra da je u interesu Srba sa Kosova da uèestvuju na predstojeæim izborima na Kosovu.

«Saglasan sam sa Borisom Tadiæem kada je u pitanju izlazak kosovskih Srba na izbore, jer mislim da æe bez obzira na njihovo uèešæe – Kosovo, za godinu ili dvije biti nezavisno. To je pravac u kojem se Kosovo kreæe. Postavlja se pitanje kakvu æe ulogu manjine, ukljuèujuæi i Srbe – imati u samim kosovskim institucijama. Logièno – najbolji naèin da se ukljuèe i ostvare svoja prava, jeste – izmeðu ostalog - i uèešæe na izborima, osvajanje jednog broja parlamentarnih mjesta i na taj naèin – stvaranje direktnog uticaja na rad vlade – posebno kada je sferi zaštite ljudskih i manjinskih prava, decentralizaciji, autonomiji i mnogim drugim pitanjima koja imaju suštinski znaèaj za kosovske Srbe.», kaže Bugajski.

Bojkot – po njegovim rijeèima - znaèi prihvatanje poraza ili «pucanje samome sebi u noge».

«Samo ukoliko participirate u institucijima možete imati uticaj na donošenje odluka. Ako se iskljuèite onda æete imati probleme. Vlada u Prištini neæe imati glas srpske manjine, a Srbi iz krajeva gdje èine veæinu, tražiæe da se ti krajevi pripoje Srbiji i da doðe do podjele Kosova. To je nerealno i u ovom trenutku iluzorno», smatra Bugajski.

XS
SM
MD
LG