Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20040930/capt.bel10309301021.serbia_us_war_crimes_bel103.jpg">Grosman: Srbija se suoèava sa novom pretnjom meðunarodne izolacije - 2004-09-30


Amerèki državni podsekretar za politièka pitanja, Mark Grosman, izjavio je u Beogradu da je dobio uveravanja da æe èetvorica generala i ostali optuženi za ratne zloèine uskoro biti uhapšeni izruèeni Haškom tribunalu.

"Svi rokovi za unapredjenje saradnje su veæ prošli", rekao je Mark Grosman nakon susreta sa ministrom inostranih poslova Srbije i Crne Gore Vukom Draškoviæem i dodao da se Sbija suoèava sa pretnjom ponovne medjunarodne izolacije.

Ministar Draškoviæ je ponovio da nema opravdanja za odugovlaèenje u ispunjavanju medjunarodnih obaveza Srbije i Crne Gore.

Draškoviæ je od amerièke administracije tražio pomoæ i za unapredjenje položaja kosovskih Srba i za oporavak srpske privrede.

"Na svaki od ovih zahteva odgovor je pozitivan, ali tek ako Srbija u potpunosti bude saradjivala sa haškim tribunalom", objasnio Draškoviæ.

Predsednik Srbije Boris Tadiæ rekao je posle susreta sa Grosmanom da pitanje saradnje sa Hagom oèigledno zahteva jasne odgovore od Srbije i dodao da æe oni uslediti za nekoliko dana.

Mark Grosman je razgovarao i sa predsednikom Srbije i Crne Gore Svetozarom Maroviæem, a predvidjen je i susret sa premijerom Vojislavom Koštunicom.

U Beograd, sa Grosmanom je doputovao amerièki ambasadorom za pitanja ratnih zloèina Pjer Rièard Prosper.

XS
SM
MD
LG