Linkovi

25. septembra 1789. usvojeno prvih deset amandmana na Ustav SAD - 2004-09-24


25. septembra 1789. godine Kongres Sjedinjenih Država je usvojio prvih deset amandmana na Ustav SAD, objedinjenih pod imenom ”Povelja o pravima“. Povelja o pravima naknadno je dodata amerièkom Ustavu, koji je donet 1787. godine, pošto su prethodno protivnici Ustava tvrdili da se njime, na raèun graðana daju preterana ovlašæenja centralnoj Vladi. Meðu deset èlanova ”Povelje o pravima“ nalaze se oni kojima se garantuje sloboda govora, štampe i veroispovesti, zatim graðanima pravo da se okupljaju, šalju peticije Vladi i poseduju oružje. Povelja o pravima štiti Amerikance od proizvoljnih pretresa i hapšenja od strane vladinih agencija, daje pravo na brzo suðenje sa nepristrasnom porotom, kao i pravo da nijedna osoba ne mora da svedoèi protiv sebe. Pored toga, Poveljom o pravima zabranjuju se preterana kaucija za puštanje zatvorenika na slobodu do sudjenja, kao i surove i neuobèajene kazne. Posle nešto više od dve godine, taènije u decembru 1791. savezne države su ratifikovale Povelju o pravima.

XS
SM
MD
LG