Linkovi

Uprkos borbama u Iraku i Avganistanu, u globalnom ratu protiv terorizma beleže se uspesi - 2004-09-15


Pre èetiri godine, Avganistan je bio baza Al Kaide, Pakistan je bio tranzitno podruèje za teroristièke grupe, Saudijska Arabija je bila plodno tlo za prikupljanje novca za teroristièke namene, dok je Libija tajno razvijala nuklearno oružje. Irak je postajao sve opasniji, a Al Kaida je skoro neometano nastavilja sa planiranjem napada. Po reèima, predsednika Buša: ”Mi æemo na kraju pobediti, jer slobode menjaju zemlje, menjaju navike ljudi i promovišu mir:

“Zato što smo mi reagovali, Vlada slobodnog Avganistana se bori protiv terora. Pakistan hapsi teroristèke lidere, slièno se dogaða i u Saudijskoj Arabiji, a Libija se odrekla svog programa za nuklearno naoružanje. Vojska slobodnog Iraka bori se za slobode, i više od tri èetvrtine èlanova i saradnika Al Kaide sada je u zatvoru ili je ubijeno,“ rekao je predsednik Buš.

Buš je izjavio da je zahvaljujuæi Sjedinjenim Državama predvodjenoj koaliciji u Iraku i Avganistanu, sada slobodno više od 50 miliona ljudi.

“Pre kratkog vremena, mnoge devojèice u Avganistanu nisu smele da idu u školu zbog zaostalosti tamošnjih lidera. Njihove majke mogle su da budu izvedene na trgove, a zatim šibane ili èak ubijene, zato što nisu htele da se pokore takvim pravilima. Danas, meðutim, 10 miliona biraèa registrovano je za predstojeæe izbore. U samom Iraku, na vlasti je jedan èvrst premijer, postoji nacionalno veæe, a izbori su zakazani za januar,“ rekao je amerièki predsednik.

SAD su odane pomaganju novim liderima da obuèe svoje vojske,“ rekao je predsednik Buš, ”kako bi graðani Iraka i Avganistana mogli da se odbrane od onih koji pokušavaju da spreèe dolazak gradjanskih sloboda“.

XS
SM
MD
LG