Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src=" http://www.business-marketing.com/store/media/differentlikeyou1.jpg">Etnièka raznolikost - karakteristika kojom se hvale i demokrate i republikanci - 2004-09-07


Kada kamere krenu po sali republikanske konvencije, vidi se najraznovrsnija grupa delegata koju je stranka ikada okupila. Republikanci ukazuju da su povukli veoma važan potez privukavši više Crnaca, Hispanika i azijskih Amerikanaca. Od prošle konvencije pre èetiri godine, broj manjinskih delegata je poveæan za 70 odsto. Republikanci tvrde da manjine zastupa 17 odsto svih delegata, u poreðenju sa 10 odsto 2000. i svega 6 odsto 1996. Džems Vilson, iz Njujorka, bio je jedan od šaèice afroamerièkih delegata kada je ušao u Republikansu stranku pre 18 godina.

“Imate više manjina u delegacijama nego ikada, što je dobro. Mi o tome prièamo još od 1976.”

Tokom njihove konvencije u julu, lideri Demokratske stranke kažu da je 40 odsto delegata bilo iz manjinskih grupa. Majron Louri, demokratski delegat iz Tenesija, tvrdi da njegova partija èini mnogo više od Republikanske da bi privukla manjinske grupe.

“Tu se radi o razlièitosti. Demokratska partija pokušava da kroz svoju politiku ukljuèi sve i da odrazi stavove cele zemlje. Demokratska partija pokušava da se približi svakom u vezi sa pitanjima o kojima brinu svi u Americi, kao što je stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita. Republikanska partija to jednostavno ne radi.”

Republikanski lideri poput Roja Mekdonalda, zakonodavca u državi Njujork, ne slažu se sa tim. On tvrdi da Republikanci ukljuèuju više pripadnika manjina i da širenje podrške meðu manjinama pokazuje da su i stranka i predsednik Džordž Buš veoma ozbiljni u pogledu raznovrsnosti.

“Kada je reè o Afroamerikancima i Hispanicima, predsednik ima vrlo dobar odziv meðu Latinoamerikancima i voleo bih da se to proširi i na sve druge. Ova partija bi trebalo da pripada svima. Moramo da ih privuèemo iz razlièitih sredina i razlièitih boja. To je otvoreni proces, a Demokrate nisu ni bolje ni gore od nas.”

Rit Juong, Amerikanac kambodžanskog porekla, èlan gradskog veæa u Lovelu u Masaèusetsu, kaže da se Demokratska stranka otvorila prema njemu i drugima tokom konvencije u Bostonu.

“Rekao bih da se na ovoj konvenciji i radilo o poveæanju raznovrsnosti voðstva, raznovrsnosti pristalica i organizacije - da bi se približila razlièitim zajednicama.”

Politièki analitièar Stjuart Rotenberg ukazuje da dve politièke partije shvataju važnost koju æe razlièitost imati pri odluèivanju ishoda ovogodišnjih predsednièkih izbora.

“Razlièitost je uistinu važna jer znaèi trpeljivost i otvorenost. To ne znaèi da partija treba da odustane od svoje filozofije ili ideologije ili širih vrednosti, ali Amerikanci vole ideju o toleranciji i mislim da oèekuju da se partije otvore. Jedan od naèina otvaranja jeste da se prirede ove nacionalne konvencije i obezbedi da na njima imate presek stanovništva i upravo je to ono što partije pokušavaju da urade.”

TEXT: Politièki stratezi kažu da s porastom broja manjinskih glasaèa, obe partije treba da poveæaju privlaènost za etnièke i rasne grupe, jer æe one biti sve važnije za donošenje odluka na lokalnim, državnim i nacionalnim izborima.

XS
SM
MD
LG