Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20040902/capt.rncc11309021714.cvn_security_rncc113.jpg">Veèeras se u Njujorku završava nacionalna konvencija republikanske stranke - 2004-09-02


Veèeras se u Njujorku završava nacionalna konvencija republikanske stranke, na kojoj æe – u završnom govoru – aktuelni predsjednik SAD Džordž Buš i zvanièno prihvatiti nominaciju stranke za još jedan èetvorogodišnji mandat u Bijeloj Kuæi. U – kako ovdašnji analitièari kažu – jednom od najznaèajnih govora u svojoj politièkoj karijeri - kojim æe i zvanièno prihvatiti stranaèku nominaciju za jos jedan mandat, Buš æe – kako se oekuje – pokušati da da novi impuls kampanji za reizbor koja je odredjeni momentum dobila neposredno uoèi konvencije. Prema posljednjim istraživanjima, medju glasaèima koji æe vjerovatno izaæi na izbore – Buš ima malu prednost u odnosu na demokratskog rivala Džona Kerija, posebno kada se govori o nacionalnoj bezbjednosti, što se ovih dana nameæe i kao kljuèna dilema medju glasaèima.

Najavljeno je da bi amerièki predsjednik trebalo da naglasi uspjehe svoje administracije u protekle èetiri godine i razlike koje ga – po njegovom mišljenju – èine boljim predsjednièkim kandidatom od Džona Kerija. Buš æe braniti svoju odluku da krene u rat sa Irakom, podsjetiæe na odgovor teroristièkoj mreži Al Kaida nakon napada 11. septembra, ali æe istovremeno govoriti i o buduæim izazovima. Što se tièe unutrašnje politike – Buš æe predstaviti projekte poreske reforme, promjena u sistemu zdravstvenog, socijalnog I penzijskog osiguranja – a govoriæe i o svojoj viziji Amerike - kao vlasnièkog društva. Buš je u Njujork doputovao sinoæ. Najprije se u Kvinsu sastao sa predstavnicima lokalnog vatrogasnog sindikata koji su dali podršku njegovom reizboru. To je jedna od rijetkih vatrogasnih asocijacija, koja nije podržala senatora Kerija. Buš je danas prisustvovao službi u obližnjoj lokalnoj crkvi, a potom je svratio u Medison Skver Garden da bi provjerio binu i isprobao telepromptere. Njega æe veèeras najaviti guverner Njujorka Džordž Pataki, a jedan od glavnih govornika biæe general Tomi Frenks – èovjek koji je komandovao amerièkim trupama u invazijama na Avganistan I Irak.

Sinoæ nominaciju stranke prihvatio potpredsjednik Rièard Èejni

Èejni se delegatima republikanske nacionalne konvencije obratio neposredno posto su oni jednoglasno i zvanièno nominovali Džordža Buša za reizbor na predsjednièku funkciju. Èejnijev govor, kao i cjelokupna atmosfere protekle veèeri veoma se razlikovala u odnosu na prvo poluvrijeme konvencije. Vidjeli smo veèe – koje politièki analitièari ovdje zovu red meat, ili crveno meso… što znaèi da je to bilo veèe najžesæih napada na protivkandidata iz demokratske stranke. U svom govoru Dik Èejni je pohvalio dosadašnji uèinak Bušove administracije istièuæi da je uvjeren kako pred njom stoje još èetiri godine realizacije projekta «bezbjednijeg svijeta» i «prosperitetnije Amerike».

Po Èejnijevim rijeèima – Buš je za razliku od oponenta – dokazao da je sposoban da obavlja duznost vrhovnog komandanta. Na predstojeæim izborima Amerika æe – kazao je Èejni – odluèiti ko æe je voditi u naredne èetiri godine. Ta odluka je ne samo jedna od najvažnijijih odluka od onih koji sada žive, veæ je rijeè o jednoj od najbitnijih odluka u amerièkoj istoriji, kazao je Èejni, objasnivši to èinjenicom da je tokom proteklog mandata predsjednik Buš poèeo stvaranje institucija sistema koje bi trebalo da zaštite Ameriku od terorista i donesu mir i stabilnost na Bliskom istoku. Ispunjenje tih obaveza je od sustinske vaznosti za buduænost zemlje, a Bušov oponent senator Džon Keri - prema Èejnijevim rijeèima - nije dorastao tom odgovornom zadatku. Najizrazitiju razliku izmedju predsjednika Buša i senatora Kerija – Èejni vidi u vidjenju uloge Amerike u svijetu. Tu je – kako je rekao - i ulog najveæi jer, po njegovom mišljenju - senator Keri ima pogrešnu politiku nacionalne bezbjednosti, ne shvata koliko se svijet promijenio nakon teroristièkih napada 11. septembra i posebno – kako kaže Èejni – Kerijeva spoljana politika u kojoj želi da zadovolji kritièare na uštrb amerièkih interesa nije dobra. Za razliku od Kerija Buš nikada neæe tražiti odobrenje drugih da bi zaštitio Ameriku – poruèio je potpredsjednik SAD.

O razlikama Buša i Kerija govorio je i glavni govornik veèeri - demokratski senator iz Džordžije Zel Miler

Miler je 1992. takodje u Njujorku, na konvenciji demokrata podržao Bila Klintona – u njegovoj kampanji protiv Džordža Buša starijeg. Sada je stao uz aktuelnog šefa države jer - kako je rekao - demokrate svoju zemlju doživljavaju kao okupatora, a ne oslobodioca. “Zbog manijakalne opsesije demokrata koji žele da smijene vrhovnog komandata – Amerika je slabija i podijeljena je. A svijet trenutno ne može priuštiti neodluènu Ameriku”, rekao je Miler, istièuæi da je samo Džordž Buš odluèan u namjeri da osigura snage i sredstva potrebna da bi Amerika iskorijenila teroriste.»

Demonstranti i dalje protrestuju na ulicama Njujorka

Juèe je uhapšeno dvadesetak nezadovoljnika, a demonsrtracije su bile duhovite i bez nasilja. Jutros se na Sjevernom terminalu željeznièke stanice okupilo oko 1000 demonstranata koji su na zvuk pištaljke poèeli da uzvikuju parole – protiv politike Bušove administarcije u odnosu na borbu protiv SIDE. Parole poput – borimo se protiv side, ne protiv Iraka i slièno. Policija je uhapsila desetak demonstranata koji su ušli na samu stanicu i posjedali po podu, ali nikakvih sukoba i okršaja nije bilo. Inaèe, na ulicama oko Madison Skver Gardena, u kojem se održava konvencija, rasporedjeno je više hiljada policajaca, specijalnih jedinica i federalnih detektiva èiji je zadatak da sprijeèe nerede i eventualne teroristicke napade. Oni su danas posebno na oprezu, pošto se gradom – na razlièitim lokacijama – kreæe konvoj automobila u kojem je predsjednik Buš. Demonstrati u svakom sluèaju žele da mu – na svoj naèin – požele dobrodišlicu, pa je policija spremna da interveniše u svakom sluèaju. Ulice oko Medison Skver Gardena su uglavnom zatrvorena, a na najveæoj željeznièkoj stanici – Pen stationu, koja se nalazi odmah ispod dvorane - otvorena su samo dva ulaza. Policija se u svakom sluèaju, dakle, sprema za svaki moguæi incident prije, za vrijeme, ali i poslije Bušovog veèerašnjeg govora.

XS
SM
MD
LG