Linkovi

Antisemitizam - 2004-08-28


Palikuæe su 22. ovog meseca zapalile Društveni centar za ostarele Jevreje u Parizu. Iza njih su ostali nacistièki kukasti krstovi i poruke u stilu “Jevreji napolje”. Francuski zvaniènici su saopštili da je tokom ove godine bilo oko 160 antisemitskih napada na ljude i njihovu imovinu. Francuski predsednik Žak Širak je osudio napad i rekao da je njegova vlada rešena da pohvata i kazni napadaèe. Nemaèki nacisti i njihovi saradnici su tokom drugog svetskog rata pobili više od šest miliona evropskih Jevreja. Šezdeset godina posle tog pogroma, rekao je generalni sekretat Ujedinjenih nacija Kofi Anana, teško je poverovati da “antisemitizam ponovo pomalja glavu. Meðutim, jasno je”, dodao je generalni sekretar, “da smo svedoci alarmantnog povratka ove pojave u novim formama i manifestacijama, ali ovog puta svet ne sme i ne može da æuti”. Napadi na Jevreje se dogaðaju i u drugim evropskim zemljama meðu kojima su i Nemaèka, Holandija, Britanija i Belgija. Istovremeno, dolazi do poveæanja neonacistièkih aktivnosti, kao što je neonacistièki marš 21. ovog meseca u nemaèkom gradu Vunzidelu, u kojem je uèestvovalo oko tri hiljade ljudi. Podsticanje mržnje prema Jevrejima je i dalje previše uobièajeno i na Bliskom istoku. U majskom broju saudijskog èasopisa “Muslimanski vojnik”, u rubrici “Upoznaj svog neprijatelja”, objavljen je èlanak pun uvredljivih laži o Jevrejima. Jevreji se u tom èlanku okrivljuju za “veæinu revolucija, državnih udara i ratova” u svetu, a kao dokaz se navodi diskreditovana, vekovna antisemitska izmišljotina poznata pod naslovom “Protokoli sionskih mudraca”. U jednom verskom magazinu koji se pojavio 10. ovog meseca u Egiptu, objavljena je rubrika sa zloglasnom “krvnom etiketom” - poganom laži da Jevreji ubijaju muslimansku i hrišæansku decu da bi njihovu krv upotrebili za vreske obrede. Jedan od najsvetijih ciljeva Ujedinjenih nacija, kako je rekao Kofi Anan, jeste da unapreðuju trpeljivost.

“Nijedan musliman, nijedan Jevrejin, nijedan hrišæanin, niti hindu, niti budista, niti iko ko iskreno veruje u principe bilo koje svetske religije, niko ko se drži kulturnog, nacionalnog ili verskog identiteta zasnovanog na vrednostima kao što su istina, pristojnost i pravda, ne može da bude neutralan u borbi protiv netrpeljivosti”, rekao je generalni sekretar Svetske organizacije. A amerièki državni sekretar Kolin Pauel je rekao da je neophodno boriti se protiv antisemitizma “i reèju i delom”. “Jaèanje tolerancije ima suštinski znaèaj za graðenje demokratskog, naprednog i mirnog sveta.”

XS
SM
MD
LG