Linkovi

Redovna nedeljna obraæanja putem radija: Buš govorio o terorizmu, Keri o istaživanju embrionskih matiènih æelija - 2004-08-07


Predsednik Buš smatra da podizanje nivoa opasnosti od teroristièkih napada u Njujorku, severnom Nju Džerziju i Vašingtonu predstavlja podseæanje na opasnosti sa kojima je Amerika i dalje suoèena. Demokrate su kritikovale Bušovu administraciju zbog politièkih motiva u podizanju nivoa pripravnosti, pogotovo zato što je aktuelna administracija isprva tvrdila da se radi o podacima o moguæim napadima od pre tri godine. U nedeljnom obraæanju, Buš je rekao da je njehova odluka bila zasnovana na informacijama koje su nedavno potvrdjene i dopunjene novim:

“Moja sveta dužnost kao predsednika jeste da zaštitim našu zemlju, i za tri godine od napada, preduzeli smo veoma važne korake da prezvaziðemo terosristièke pretnje naciji.“

”Èak i sa tim koracimma Amerikanci nisu potpuni sigurni“, kaže Buš i dodaje da æe zato imenovati novog direktora za obaveštajne aktivnosti, koji æe objediniti i domaæe i inostrane podatke.

“Direktor za obaveštajne aktivnosti æe predvoditi obaveštajne aktivnosti, i imaæe sredstva i ovlašæenja da odgovori postavljenim zahtevima.“

Osnivanje ove pozicije preporuèila je dvostranaèka komisija koja je istraživala napade od 11. septembra. Medjutim, komisija je naglasila da bi osoba na toj poziciji trebalo da ima i kontrolu nad budžetom, što Buš nije uvažio. Kandidat demokrata na predstojeæim izborima Džon Keri kritikovao je naèin na koji je Buš odgovorio na preporuke Komisije, ali se sa druge strane, u svom obraæanju usmerio na veoma važno pitanje na polju unutrašnje politike: Istraživanje na embrionskim matiènim æelijama. Naime, pre tri godine, predsednik Buš je ogranièio istraživanja, najveæim delom zbog osetljivih etièkih pitanja, buæuæi da se u istraživanjima koristi ljudski embrion, koji u raznim fazama ima moguænost da formira bilo koje tkivo. Keri smatra da æe ljudi dobre volje prevaziæi etièku dilemu:

“U ovom trenutku, na dohvat ruke su nam lekovi i terapije koje bi bili revolucionarna rešenja nekih bolesti. Medjutim, zbog zabrane nad istraživanjem embrionalnih matiènih æelija, to ne može da se ostvari. Ovo nije naèin na koji mi rešavamo stvari u Americi. Mi ovde ne žrtvujmo nauku zarad ideologije.“

Keri je obeæao da æe, ukoliko bude bio izabran odobriti istraživanje nad embrionalnim matiènim æelijama.

Do izbora je ostalo manje od 90 dana. Predsednik Buš i Džon Keri vode intenzivnu medijsku kampanju.

XS
SM
MD
LG