Linkovi

Buš i njegov demokratski protiv kandidat Džon Keri intenzivno vode kampanju  - 2004-07-23


Predsednik Buš je danas radio na sticanju veæe podrške medju Afroamerikancima, održavši govor pred èlanovima Nacionalne urbane lige u gradu Detroitu, na srednjem zapadu Amerike. Predsednik Buš je dobio manje od 10 posto crnaèkih glasova 2000.godine, dok je ovog meseca razgnevio mnoge Afroamerikance odbivši da prisustvuje sastanku najstarije organizacije za zaštitu gradjanskih prava Nacionalnog udruženja za unapredje položaja Amerikanaca afrièkog porekla. Funkcioneri administracije su saopštili da je predsednik odbio poziv zbog toga što je ova grupa veoma stranaèki opredeljena. Stoga se Bela kuæa odluèila da se predsednik Buš obrati èlanovima Urbane lige, koja ima više multi-etnièki profil i jaèe veze sa velikim korporacijama. Predsednik Buš je svoj standardni kampanjski govor prilagodio socijalnim pitanjima, i osvrnuo se - izmedju ostalog - na programe rehabilitacije bivših osudjenika za prilagodjavanje životu na slobodi i nastojanja da se federalna pomoæ kanališe preko dobrotvronih organizacija sa verskim obeležjem. Predsednik je naglasio da je nekoliko èlanova njegovog kabineta iz redova etnièkih manjina i zatražio od Afroamerikanca da se upitaju da li demokrate uzimaju njihovu podršku zdravo za gotovo:

”Znam da veliki broj politièara raèuna da veæ ima vaš glas. Medjutim, da li su ga zaslužili? Da li je dobro za Afroamerikance da ih predstavlja jedna politièka stranka? To je legitimno pitanje. Kako je moguæe da steknete politièki uticaj u stranci koja nikada nije primorana da se za vaš glas takmièi?

Predsednik Buš je rekao da za sobom ima solidna dostignuæa i zatražio od pripadnika Urbane lige da glasaju za njega u novembru. Senator Keri, koji se obratio istoj grupi, podsetio je okupljene na odbijanje predsednika Buša da se obrati pripadnicima Nacionalnog udruženja za unapredjenje položaja Amerikanaca afrièkog porekla i sugerisao da predsednikovo obraæanje Urbanoj ligi ne može da nadomesti izostanak postojane pažnju koju bi Džordž Buš trebalo da posveti pitanjima od važnosti za Afroamerikance i druge manjinske grupe.

”Ja sam se kandidovao za predsednika zato što verujem da ono što je najvažnije nisu usko ogranièene vrednosti koje politièari koriste da bi doveli do podele, veæ zajednièke vrednosti koje ujedinjuju sve nas u ovoj zemlji u jednu naciju.“

Ekonomija je posebno važno pitanje za Afroamerikance: stopa nezaposlenosti medju crncima je preko deset odsto, odnosno dvostruko viša nego medju belcima. Najnovija anketa javnog mnjenja koju je sproveo dnevnik Los Andjeles Tajms ukazuje da senator Keri uživa prednost u odnosu na predsednika Buša kad je reè o ekonomskim pitanjima, a predsednik Buš vodi kad su u pitanju borba protiv terorizma i plan za postizanje uspeha u Iraku. Medjutim, što se tièe najvažnijeg pitanja -- ko bi trebalo da bude naredni predsednik -- gotovo sva ispitivanja javnog mnjenja tokom poslednjih nekoliko meseci pokazuju da je zemlja podeljena i da æe ishod izbora verovatno zavisiti od malog broja, za sada, neopredeljenih biraèa.

XS
SM
MD
LG