Linkovi

21. jula 1845. objavljen ”Manifest sudbine“ - 2004-07-22


21. jula 1845. u jednom novinskom èlanku u Americi po prvi put je upotrebljen izraz ”manifest sudbine“, kojim se opisivalo uverenje autora Džona O’Salivena, ali i veæeg dela javnosti, da je osvajanje kontinenta i proširenje civilizacije zapravo ”božanska misija SAD“. Pomenute reèi iskorišæene su u èlanku u kome je O'Saliven pisao o pripajanju meksièke teritorije Teksas Americi, a do kraja XIX veka Amerikanci su ovim terminom sve èešæe opravdavali pripajanje novih teritorija. Ekspanzionisti su èak odlazili toliko daleko da su terminom ”manifest sudbine“ oznaèavali potrebu da se amerièki uticaj proširi i van kontinentalnih granica, na podruèje Pacifika i Kariba.

XS
SM
MD
LG