Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=Roomba/v=2/l=IVI/*-http://www.robotbooks.com/roomba_top.jpg">Robotski usisivaèi postaju sve popularniji - 2004-07-15


2002. godine, u amerièkim prodavnicama skupih elektronskih igraèaka pojavio se prvi robotski usisivaè, zvani Rumba.

Neoèekivani uspeh tog baterijskog uredjaja, nalik na pljosnatu èiniju, koga ste mogli da bez brige ostavite da vam usisava podove dok ste vi van kuæe, naveo je kompaniju Aj-robot da razvije novi, savršeniji model. Nova Rumba, nazvana Diskaveri, ima tri puta veæu komoru za prašinu i druge neæistoæe koje kupi sa poda. Opremljen je i specijalnim senzorima za uoèavanje i koncentrisanje na posebno zaprljane površine. Kada oseti da je napon baterije poèeo da opada, Diskaveri sam pronalazi punjaè i prikljuèuje se na njega, s tim što je vreme punjenja baterije sada smanjeno sa 12 na svega 3 sata. Pošto okrugli, pljosnati oblik otežava èišæenje æoškova, novi model je opremljen specijalnom èetkicom za èišæenje teško dostupnih površina. U paketu sa usisivaèem dobijaju se i dva, takozvana ”prividna zida,“ odnosno mala prenosna uredjaja koji spreèavaju Diskaveri da ulazi u prostore u kojima nema šta da traži.

Za razliku od prethodne Rumbe, novi model sam odredjuje velièinu prostorije u kojoj se nalazi, a na osnovu toga u šemu kretanja po podu. Diskaveri košta oko 250 dolara, a oni koji su ga probali kažu da je odlièan, ali da ipak ne treba oèekivati da vam sprovede ”generalno spremanje“ stana ili kuæe. Adresu sa više pojedinosti naæi æete na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG