Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.cbc.ca/gfx/photos/anthrax_suits011016.jpg">Njujork dobio strogo zaštiæenu laboratoriju za otkrivanje bioteroristièkih pretnji - 2004-07-15


Laboratorija, èija izgradnja je koštala 16 miliona dolara, ima za cilj izlaženje na kraj sa širokim spektrom bio-teroristièkih pretnji kao i sa zaraznim bolestima. Gradonaèelnik Njujorka Majkl Blumberg kaže da je ta laboratorija najbolja odbrana grada od teroristièkih napada.

”Ne verujem da postoji bilo kakva sumnja da je Njujork meta terorista i ovaj novi objekat æe nam pomoæi da izadjemo na kraj sa bilo kakvim napadima koji bi se mogli odigrati. Ova laboratorija æe takodje igrati važnu ulogu u odbrani protiv infektivnih bolesti.“

U prošlosti, Njujork je morao da koristi Nacionalni centar za kontrolu bolesti, u Atlanti, u Džordžiji, kako bi testirao patogene i viruse. Planovi za novu visoko-tehnološku laboratoriju, prvi put izneti 1992. godine, nisu materijalizovani gotovo èitavu deceniju. Medjutim, 2001. godine napadi antraksom i nesposobnost grada da brzo i efikasno odgovori na njih, doveli su do izgradnje nove labortorije koja æe upošljavati više od stotinu nauènika i tehnièara. Gradski komesar za zdravstvo Tomas Friden kaže da ovaj objekat od 1858 kvadratnih metara korisnog prostora stavlja Njujork u prve redove ustanova koje se bave prouèavanjem i prevencijom zaraznih bolesti, poput SIDE, tuberkuloze i virusa ”Zapadnog Nila.“

”Ova laboratorija ima više prostora i funkcionalnija je. Ona je bezbedna za ljude koji u njoj rade kao i za gradjane Njujorka, koje æe štititi. Ona takodje ima najsavremeniju ventilaciju, obezbedjenje, obuku, opremu i bezbednosne mere.“

Kritièari izražavaju zabrinutosti zbog moguænosti prodiranja opasnih virusa iz tog objekta. Medjutim, gradski funkcioneri kažu da su preduzete brojne bezbednosne mere, ukljuèujuæi filtrirani vazduh, zapeèaæena vrata i negativni vazdušni pritisak. Grad Njujork rutinski prati kvalitet vazduha i vode i ima razradjen sistem nadlgedanja širenja bolesti.

XS
SM
MD
LG