Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://thm-ar1r2.search.vip.scd.yahoo.com/image/260992912">Greške u operacionim salama u Americi sve su èešæe. Ponekad imaju i smrtne posljedice - 2004-07-11


Da bi efikasno riješila taj problem, vlada Sjedinjenih država uvela je niz novih mjera, koje su stupile na snagu 1. jula.

Loni Suovel je žrtva greške u operacionoj sali. Na operacionom stolu, našao se zbog operacije desnog, ali su ljekari u pola posla uoèili da operišu na lijevom koljenu. Souvel kaže da je izuzetno ljut jer su mu sada nefunkcionalna oba koljena.

Niko ne zna koliko se takzvanih «zahtavata na pogrešnoj lokalciji» obavi tokom godine, jer bolnice nisu u obavezi da javno obave te podatke. Doktor Rasel Masaro iz Komisije za akreditacije pri amerièkoj Zdravstvenoj organizaciji kaže da je svega nekoliko grešaka prijavljeno.

«Analizirali smo odreðene sluèajeve, o kojima smo bili detaljno obaviješteni i izvukli smo odreðene pouke. Tako da smo ipak nešto promijenili», kaže doktor Masaro.

Shodno novouvedenim mjerama – prije svake intervencije moraju se preduzeti tri koraka. najprije – hirurzi moraju markirati dio tijela na kojem operišu i pacijent to mora da vidi. Drugo – mora se iznova provjeriti da se ime i podaci o pacijentu podudaraju sa bolnièkim kartonom i laboratorijskim nalazima. I konaèno – prije same intervencije – tim ljekara koji obavlja operaciju mora da još jednom potvrdi identitet pacijenta i lokaciju na kojoj se obavlja hiruška intervencija. Shodno novim pravilima – ako bilo ko – u bilo kom trenutku pred operaciju dovede u pitanje vjerodostojnost bilo kog podatka – procedura se obustavlja. Mnogi amerièki zdravstveni radnici, smatraju meðutim – da su pomenute mjere uvedene sa velikim zakašnjenjem.

XS
SM
MD
LG