Linkovi

Politièki profil potpredsednièkog kandidata Demokratske stranke Džona Edvardsa: Nadareni populista koji obeæava  - 2004-07-08


Senator Džon Edvards, potpredsednièki kandidat Demokratske stranke, po struci je advokat, koji je veæ prilikom izbora za èlana Senata pre šest godina ocenjen kao politièar koji mnogo obeæava.

Senator Edvards se na primarnim izborima pokazao kao harizmatièan i energièan izborni kandidat, iako nije uspeo da okupi dovoljno podrške da na primarnim izborima nadmaši Džona Kerija. Dobio je veæinu glasova samo u jednoj državi, svojoj rodnoj Južnoj Karolini, dok je od trke za predsednièku nominaciju odustao u martu. No, od tada, Edvards vodi izuzetno energiènu kampanju u prilog Džona Kerija.

“Èovek koji æe nas izvesti sa margina i povratiti nam nadu i veru da je u našoj Americi moguæe sve postiæi i da amerièki sistem pogoduje svima. Dame i gospodo, sledeæi predsednik Sjedinjenih Država, senator Džon Keri.”

Edvardsova glavna tema je da je predsednik Buš stvorio “dve Amerike” -- jednu za bogate, a drugu za sve ostale. 51-godišnji senator sebe prikazuje kao borca koji se kao pravnik bori za obiènog èoveka. Tokom svoje skoro dvadesetogodišnje advokatske karijere zastupao je tužbe obiènih Amerikanaca protiv velikih korporacija i zdrastvenih ustanova i na tom poslu se prilièno obogatio. Iskustvo koje je stekao na sudu pomoglo mu je da postane vrsan govornik i polemièar, što su kvaliteti koji æe mu biti dragoceni kada se u debatama u oktobru bude suoèio sa potpredsednikom Èejnijem. Kritièari Edvardsa tvrde da mu nedostaju i unutrašnje i spoljnopolitièko iskustvo, jer je služio samo jedan mandat u Senatu. Džon Keri, u nastojanju da ublaži kritike, istièe Edvardsovu ulogu u senatskom Odboru za obaveštajne službe:

“Kao èlan senatskog odbora za obaveštajne službe, i takoðe lider u borbi protiv biološkog terorizma koji shvata sa kakvim se pretnjama suoèavamo, on deli moju nepokolebljivu predanost ideji da posedujemo najbolju vojsku na svetu, ali i potrebu za obnavljanjem starih i izgradnju novih saveza koji æe Ameriku ojaèati još više.”

Stanovišta Kerija i Edvardsa podudaraju se u pogledu veæine politièkih pitanja. Obojica su podržala odluku o ratu sa Irakom, i potom glasala protiv paketa od 87 milijardi dolara za Irak i Avganistan. Obojica dovode u pitanje kredibilnost predsednika Buša u vezi sa iraèkim oružjem masovnog uništenja - kljuènim Bušovim razlogom za ulazak u rat. Nakon što je odlazeæi direktor Centralne obaveštajne agencije, Džordž Tenet priznao da su obaveštajni podaci CIE bili netaèni, Edvards je komentarisao:

“Postavljaju se ozbiljna pitanja kada je reè o najvažnijoj stvari koja postoji: kredibilnosti predsednika Sjedinjenih Država. Kada predsednik govori, on govori u ime amerièkog naroda. Džordž Tenet je preuzeo odgovornost i to je dobro. Ali, i predsednik mora da preuzme odgovornost za svoje reèi. Odgovornost ne leži na CIJI, niti na bilo kome drugom, veæ na predsedniku.”

Meðutim, postoje pitanja u kojima se Keri i Edvards ne slažu, ukljuèujuæi spoljnu trgovinu. Senator Keri je glasao za Severnoamerièki sporazum o slobodnoj trgovini, skraæeno NAFTA. Nakon što je postao èlan Senata, Edvards je vodio kampanju protiv tog sporazuma istièuæi da se zbog NAFTE gube radna mesta u Americi. Što se tièe domaæih pitanja, Keri se protivi smrtnoj kazni, dok je Edvards podržava. Keri je glasao protiv zabrane abortusa u odmakloj trudnoæi, dok se Edvards uzdržao.

Edvards je izabran u Senat 1988. godine, kada je pobedio republikanskog suparnika Lauša Ferklota. Sin je tekstilnog radnika, a poèetak svoje kampanje za predsednièku nominaciju objavio je u fabrici u kojoj je radio njegov otac, koja je u meðuvremenu zatvorena. Prvi je u svojoj porodici diplomirao na koledžu. Senator Edvards i njegova supruga Elizabet imaju troje dece. Njihov najstariji sin Vejd imao je 16 godina kada je poginuo u saobraæajnoj nesreæi 1996.

XS
SM
MD
LG