Linkovi

Predsednik Buš o demokratiji na Bliskom istoku - 2004-07-08


Prema reèima predsednika Buša, narod u Turskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, shvatio je da je, “ukoliko je pravda cilj, demokratija odgovor”. Obraæajuæi se studentima na istanbuslkom Univerzitetu “Galatasaraj”, posle samita NATO-a, predsednik Buš je istakao da je “Turska jaka, svetovna demokratija, veæinski muslimanska zemlja i blizak saveznik slobodarskih zemalja”.

“Vaša zemlja je uzor za druge i evropski most ka okolnom svetu. Vaš uspeh je vitalan za buduæi napredak i mir u Evropi i na Bliskom istoku i Turska Republika može da se pouzda u podršku i prijateljstvo Sjedinjenih Amerièkih Država”, rekao je amerièki predsednik. Meðutim, u nekim delovima sveta, posebno na Bliskom istoku, postoji sumnjièavost prema demokratiji. Predsednik Buš je objasnio da se ona èesto bazira na nerazumevanju odnosa demokratije i verski zasnovanih moralnih vrednosti.

“Nema nièeg protivreènog izmeðu demokratskih vrednosti i visokih normi èestitosti... Demokratske vrednosti takoðe ne obavezuju ljude da napuste svoju veru. Nema demokratije koja može da dopusti religioznim ljudima da nameæu drugima svoju viziju savršenstva, jer se time prizivaju surovost i arogancija koje su strane svakoj veri. Pored toga, svi ljudi u demokratiji imaju pravo na sopstvena religiozna uverenja. Ali sve demokratije su jaèe kada vernici uèe i demonstriraju ispravno vladanje - posveæenost porodici, poštovanje zakona i samilost prema nejakima”, rekao je predsednik Buš. “Zbog toga što su predstavnièke vlade odraz naroda, svaka demokratija ima sopstvenu strukturu, tradicije i mišljenja, ali se pojedine obaveze slobodne vlade ne menjaju od mesta do mesta”, dodao je amerièki predsednik.

“Obeæanje demokratije se ispunjava u slobodi govora, vladavini zakona, ogranièenoj moæi države, ekonomskoj slobodi, poštovanju žena i verskoj trpeljivosti. To su vrednosti”, istakao je predsednik Buš, “koje slave dostojanstvo svakog ljudskog biæa i oslobaðaju stvaralaèku energiju koja vodi ka napretku.”

XS
SM
MD
LG