Linkovi

Sudjenje Sadamu Huseinu - 2004-07-08


Koalicija na èelu sa SAD predala je bivšeg iraèkog diktatora Sadama Huseina i jedanaest zvaniènika njegovog režima u privremenoj iraèkoj vladi. Sadam Husein je, u meðuvremenu, izveden pred sud gde mu je proèitana optužnica za zloèine poèinjene tokom njegove 23-godišnje vladavine terora. Sadam Husein æe ostati pod fizièkom kontrolom koalicionih snaga jer nova iraèka vlast ne poseduje odgovarajuæi zatvor. Predsednik privremen vlade, Ijad Alavi, saopštio je da æe suðenje Sadamu poèeti tek kroz nekoliko meseci. No, za razliku od naèina na koji je Sadamov režim tretirao Iraèane, njegovo suðenje biæe pošteno, dodao je Alavi.

“Sadam ima pravo na odbranu i pravo da izabere svog branioca. Ukoliko ne bude mogao da ga plati, vlada æe snositi troškove njegove odbrane. Biæe to, svakako, pun pravni proces na kojem æe se iznositi dokazi i dokazni materijali. Ne verujemo da æe moæi da iskoristi suðenje za sticanje propagandnih poena. Suðenje æe biti otvoreno za javnost, pred otvorenim sudom, gde æe moæi da se brani kako god bude hteo”.

Po reèima premijera Alavija, suðenje Sadamu Huseinu i drugim kljuènim liderima njegovog režima pokazaæe da u novom Iraku može da zavlada pravda.

“Takoðe želimo da pokažemo svetu rešenost nove iraèke vlade da stabilizuje Irak i zemlju postavi na put ka demokratiji i miru. Želimo da zlo iz prošlosti ostavimo za sobom i da se u duhu nacionalnog jedinstva i pomirenja okrenemo buduænosti”.

Kako je rekao predsednik Buš: “Irakom je pre petnaest meseci vladao režim koji je zlostavljao i muèio sopstveni narod, i stvorio masovne grobnice ubijajuæi na stotine hiljada ljudi. Iraèani danas žive pod vladom koja stremi ka pravdi, poštuje vladavinu zakona i brani dostojanstvo svojih graðana. Prema reèima predsednika Buš: “Iraèkom narodu vraæena je domovina”.

XS
SM
MD
LG