Linkovi

Suzan Vudvord: Srbija bi trebalo da se okrene Briselu - 2004-06-30


“Nije samo reè o Tadiæevoj pobedi, veæ o suoèavanju politièke elite sa èinjenicom da moraju da saraðuju ako žele da Srbija nastavi sledeæu fazu reformi u post-Miloševiæevskoj eri. U analizama se èesto pažnja usredsreðuje na afinitete biraèa, odnosno na njihovo opredeljenje za ili protiv promena, meðutim, izborni rezultati u podjednakoj meri zavise od organizovanosti politièkih snaga i sposobnosti, recimo, demokratskih snaga da rade na zajednièkom programu i ciljevima. Mislim da ja to najpozitivnije što je proisteklo iz ovih izbora.”

Jedan od najvažnijih zadataka Srbije u narednom periodu jeste da se nedvosmisleno opredeli za punu saradnju sa Hagom, kaže Suzan Vudvord. Ona takoðe smatra da su u Beogradu veæ u toku dogovori o preduzimanju odluènijih koraka u tom pravcu:

“Mislim da veæ veliki broj faktora u Srbiji razgovara na tu temu. To su za sada razgovori iza zatvorenih vrata, u koje su ukljuèeni svi koji se zalažu za izgradnju gradjanskog društva, koji smatraju da tome nema alternative, da je to važno za Srbiju i da æe ona imati koristi od toga. Lièno smatram da je teren za unapreðenje te saradnje veæ pripremljen i da æe Tadiæ moæi da je sprovede. Srbi su poznati i ponose se time da ispunjavaju meðunarodne obaveze i sporazume koje su potpisali. To neæe biti lako, ali verujem da æe Tadiæ uspeti. Moram reæi da je èak Tomislav Nikoliæ, tokom svoje izborne kampanje zauzeo sasvim drugaèije stanovište od šefa svoje stranke, Vojislava Šešelja, u smislu zagovaranja pomirenja i prevazilaženja tereta prošlosti. Ukratko, uverena sam da Srbiji predstoji novi poèetak.”

NARR: U toj novoj fazi Srbija bi trebalo da svoju pažnju usmeri ka Briselu, možda više nego Vašingtonu, savet je uglednog amerièkog eksperta za Balkan, Suzan Vudvord:

“Srbija se, po mojoj oceni, veæ usmerava više prema Briselu nego Vašingtonu. Brisel je vrlo aktivan u rešavanju pitanja odnosa Srbije i Crne Gore. Iako ona sporije dotièu, Evropska Unija izdvaja veæa sredstva od Vašingtona za pomoæ zemljama zapadnog Balkana. Nema nikakve sumnje da je Srbija svesna da joj buduænost leži u Evropi i da sledeæi koraci koje treba da preduzme jesu da poput Hrvatske ispuni uslove za sporazum o pridruživanju Evropskoj Uniji.

Odnosi Srbije sa Sjedinjenim Državama neizvesni su, kaže Suzan Vudvord, ne zbog promene odnosa Vašingtona prema Beogradu, nego zbog amerièke zaokupljenosti drugim prioritetima i drugim regionima, poput Bliskog Istoka i Avganistana. No, ukoliko na amerièkim predsednièkim izborima u novembru doðe do smene administracija, odnosno pobede demokrate Džona Kerija, doæiæe i do promene amerièkog angažmana ne samo po pitanju nedovršenog posla na Balkanu nego i na meðunarodnoj sceni uopšte.

XS
SM
MD
LG