Linkovi

Upozorenje Iranu - 2004-06-24


Tridesetpet predstavnika u bordu Meðunarodne agencije za atomsku energiju, ukljuèujuæi i ambasadora Sjedinjneih država, saopštili su da Teheran nije ispunio obeæanje da æe obujelodaniti sve informacije o svom nuklearnom programu. Na svom narednom sastanku u septembru, Agencija Ujedinjenih nacija mogla bi razmotriti i uvoðenje sankcija Iranu.

Sjedinjene države i druge zemlje sumnjaju da vlasti u teheranu tajno pokušavaju da proizvedu nuklearno oružje. Meðunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom od Irana traži da saopšti istinu o svom nuklearnom programu. Portparol Državnok sekretarijata, Rièard Bauèer, kaže da dosadašnje ponašanje Irana ne uliva previše nade da æe Teheran izaæi u susret traženom zahtijevu.

«Rezolucija poziva Iran da uèini sve neophodne, hitne korake kako bi se riješila sva sporna pitanja, ukèljuèujuæi i programe obogaæivanja uranijuma», rekao je Bauèer podsjetivši kako rezolucija istovremeno poziva Teheran da odmah odstrani sve sumnje borda Meðunarodne agencije da je program obogaæivanja radioktivnih supstanci zaista prekinut.

Obogaæeni uranijum može da se koristi za proizvodnju atomskog oružja. Iranski ministar inostranih poslova, Kamal Karazitvrdi da je nuklearni program Irana mirnodopski. Meðutim, imajuæi u vidu velike izvore nafte i gasa, Iran nema baš preveliku potrebu za nuklearnom energijom. Od 2003. godine, Meðunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je postojanje iranskog tajnog nukelarnog programa. Direktor Agencije Ujedinjenih nacija, Mohamed El Baradej, kaže da Agencija dijeli zabrinutost Sjedinjenih država u vezi sa situacijom u Iranu:

«Taj problem se mora što prije riješiti. I ja i bord agencije, tražili smo od Irana da bude više proaktivan, transprentniji i u potpunosti kooperativan, i nadam se da æemo vidjeti tu saradnju u narednih nekoliko mjeseci», kaže El Baradej.

Iran je po rijeèima državnog sekeratara Kolina Pauela - "upozoren, još jednom». «Upozorenje ovom rezolucijom je mnogo ozbiljnije – jer potvrðuje da meðunarodna zajednica od Teherana oèekuje da odgovori na sva pitanja i da u potpunosti saraðuje», poruèio je amerièki državni sekretar.

XS
SM
MD
LG