Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://subtle.org/se/pictures/cars/phaeton-big.jpg">Novi folksvagenov model slobodno bi se mogao nazvati automobilim buduænosti - 2004-06-24


Èesto možemo da proèitamo kako æe vozila buduænosti imati ovu ili onu doskora nezamislivu osobinu. Novi folksvagenov luksuzni model, nazvan Fejton, slobodno bi se mogao nazvati automobilom buduænosti - barem što se tièe klimatizacije. Ova luksuzna limuzina ima jedan od najkompleksnijih sistema grejanja i ventilacije koji se nude u serijski proizvedenim vozilima. Klimu u unutrašnjosti, podeljenu na èetiri klimatske zone, reguliše kompjuter, oslanjajuæi se na podatke dobijene iz mnoštva senzora, i otvarajuæi i zatvarajuæi èak 25 raznih vazdušnih kanala.

Senzori kontrolišu mnoštvo parametara - na primer položaj sunca u odnosu na vozilo i jaèinu njegovog zraèenja, kako bi se hladjenje (odnosno grejanje) usmerilo više na stranu koja je toplija (odnosno hladnija). Drugi senzori reaguju na vlažnost vazduha, spreèavajuæi zamagljivanje prozora, i to pre nego što prozori poènu da se zamagljuju.

Ukoliko se u saobraæaju nadjete iza nekog starog vozila sa dizel motorom, ili prolazite kraj fabrike veštaèkog djubriva, poseban senzor æe odmah zatvoriti ulaz svežeg vazduha dok ne izadjete iz smrdljivog oblaka. Štaviše, kompjuter u Fejtonu, mereæi stepen zagadjenja, odredjuje i pamti njegov proseèan nivo, tako da zatvara ulaz svežeg vazduha samo kada registruje znaèajna odstupanja. Istina, cena ovog automobila nije za svaèiji džep, ali elektronski senzori polako nalaze put i do jeftinijih modela. Adresu Fejtonovog sajta naæi æete na voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG