Linkovi

Robert Hanter: Kljuèni uslov za ulazak u Partnerstvo za mir je predaja Karadžiæa i Mladiæa Hagu - 2004-06-23


Pred poèetak samita NATO-a u Istanbulu razgovarali smo sa višim saradnikom korporacije Rend, Robertom Hanterom. Saradnik tog istraživaèkog centra koji usko saraðuje sa Pentagonom, bio je i amerièki ambasador pri Evropskoj Uniji i NATO-u tokom konflikta na Balkanu.

HANTER:“Intervencija u Bosni i Hercegovini 1995. bila je pokrenuta na inicijativu Sjedinjenih Država i NATO-a, koji veæ devet godina obavlja mirovnu misiju u Bosni. Meðutim, ono što je znaèajno jeste promena koja æe uslediti krajem godine, kada Evropska Unija bude preuzela tu ulogu od NATO-a u Bosni. Na samitu u Istanbulu to æe biti i zvanièno ratifikovano. Evropska Unija æe u doglednom vremenu preuzeti i misiju KAFOR-a na Kosovu. Evropska Unija takoðe od poèetka vodi posao stabilizacije Makedonije.Iako sve te misije još dugo neæe biti okonèane, imamo i dobrih vesti. Uprkos martovskom nasilju na Kosovu, u tom se regionu više ne gine. U Bosni se više ne može ponoviti situacija u kojoj se masovno gine. Istina, nisu sve napetosti uklonjene, ekonomije tek treba u punom smislu da stanu na noge.

Nijedna od tih zemalja nije èlanica Evropske Unije, ali prvi put u novijoj istoriji Balkana ljudi mogu da ostave muènu prošlost iza sebe i da sa poverenjem okrenu buduænosti.

GLAS AMERIKE: Da se osvrnemo malo na Srbiju, koja nastoji da uðe u Partnerstvo za mir. Kakvi su njeni izgledi?

HANTER:“Ja svakako oèekujem da Srbija bude ukljuèena u Partnerstvo za mir. No, postoji nekoliko problema. U Hagu se za sada sudi gospodinu Miloševiæu, za koga se mora reæi da snosi znatnu odgovornost za ubistva, muèenja i ubistva.

Meðutim, dvojica istinski teških prestupnika Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ još uvek su u begstvu i to najverovatnije u Srbiji ili bar sa znanjem nekih u Srbiji.

Ukoliko budu saraðivali sa NATO-om i budu priveli te najteže prestupnike pravdi zadovoljiæe i poslednji uslov za ulazak u Partnerstvo za mir. Dok se to ne dogodi Srbija nema mnogo šansi. Kada je reè o Bosni i Hercegovini, ona bi mogla da uðe u Partnerstvo za mir èim njene tri etnièke zajednice budu pokazale da mogu da obezbede efikasnu zajednièku vlast i ostvare odreðen stepen stvarnog pomirenja. Verujem da bi to moglo da se ostvari èak vrlo brzo. Sve te zemlje jednostvano moraju da dokažu da više nisu proizvodjaèi nestabilnosti nego da su èinioci èvršæe stabilnosti.

XS
SM
MD
LG