Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/ap_US_Armitage_18may04_150.jpg">SAD oèekuju usvajanje nove rezolucije UN o Iraku - 2004-06-02


Zamenik državnog sekretara Armitidž koji se nalazi u poseti Briselu radi razgovora sa zvaniènicima Evropske Unije i NATO, izrazio je uvrenje da se u nacrtu rezolucije vodi raèuna o pitanjama za koja je zianteresovana veæina èlanova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

“Smatramo da možemo, pre svega u samom tekstu rezolucije, da izaðemo u susret zahtevima i stanovištima veæine èlanova 15-èlanog Saveta bezbednosti”.

Sjedinjene Države i Britanija su juèe podnele izmenjen predlog rezolucije u kojem se utvrðuje odnos izmeðu nove privremene vlade i okupacionih multinacionalnih snaga u Iraku. Armitidž je na konferenciji za novinare saopštio da æe odredbe u vezi sa mandatom multinacionalnih snaga nakon prenosa vlasti 30. juna biti sadržane u pismu koje æe Vašington razmeniti sa novom prelaznom vladom:

“U njemu æe biti naveden odnos iraèkog ministarstva odbrane i ministarstva unutrašnjih poslova sa komandantom multinacionalnih snaga”.

Novi amerièko-britanski nacrt rezolucije podnet je nakon što su Nemaèka i Francuska izrazile želju da se utvrdi taèan datum prestanka operacija multinacionalnih snaga u Iraku. U rezoluciji nije ponuðen konkretan datum, ali je Armitidž rekao da æe se rezolucija odnositi i na to pitanje:

“Biæe ukljuèene odredbe o obaveznoj reviziji mandata nakon 12 meseci ili možda ranije, ukoliko to bude zahtevala prelazna vlada”.

Neki od èlanova Saveta bezbednosti zahtevaju da u rezoluciji bude jasno predoèeno pravo iraèke vojske i policije da odbijaju naredbe amerièke komande. Meðutim, zamenik amerièkog državnog sekretara kaže da to pravo ne treba da bude ukljuèeno u tekst rezolucije:

“Naravno da æe kao suverena vlada moæi da odbiju naredbu, ali te se stvari mogu regulisati na terenu izmeðu komandanta multinacionalnih snaga i iraèke suverene vlade”.

Amerièke diplomate navode da æe nova prelazna vlada najverovatnije potpisati sporazum sa amerièkom koalicijom na osnovu kojeg æe multinacionalne snage moæi da nastave da operišu u Iraku sa mandatom Ujedinjenih nacija sve dok iraèke snage ne budu spremne da preuzmu odgovornost za bezbednost zemlje.

XS
SM
MD
LG