Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/aptn_saudi_raid_eng_150_30may04.jpg">Saudijski specijalci oslobodili 50 talaca i uhvatili  islamske ekstremiste - 2004-05-30


Saudijski specijalci oslobodili 50 talaca i uhvatili islamske ekstremiste koji su izvršili napad na stambeni kompleks u gradu Hobaru. Po oceni analitièara saudijske vlasti po svemu sudeæi oštro se odnose prema terorizmu.

Èim su se spustili na krov zgrade, specijalci su prvo krenuli da oslobode taoce. No, po reèima jednog od vodeæih arapskih komentatora i eksperata za Islam, Fahmija Hoveidija, saudijske vlasti su istovremeno uputile poruku teroristièkim æelijama koje operišu na saudijskom tlu.

“Koliko je meni poznato, saudijske vlasti nisu pristale da pregovaraju sa tom grupom, jer svaki razgovor sa ljudima koji se služe nasiljem i oružjem je besmislen.”

Hoveidi takoðe ukazuje na izuzetnu uspešnost akcije u kojoj su neki od napadaèa uhvaæeni, ukljuèujuæi i voðu grupe. To je veoma iznenaðujuæe i grupa je verovatno zateèena na delu, kaže arapski analitièar.

“Bili su iznenaðeni i nisu verovali da æe saudijske vlasti delovati na ovaj naèin. Napadaèi obièno ne dozvole moguænost da bilo ko od njih bude uhvaæen. Radije izvrše samoubistvo nego da ih saudijske vlasti uhapse.”

Juèerašnji okršaj i otmica talaca bio je treæi napad na strance u Saudijskoj Arabiji u proteklih mesec dana. Novinske agencije javljaju da je odgovornost za napad preuzela teroristièka mreža Al Kaida što je objavljeno na jednom islamistièkom vebsajtu na Internetu. Juèerašnja akcija zapoèeta je otvaranjem vatre na kancelarije Petroleum centra u Hobaru kojom prilikom je ubijeno nekoliko stranaca. Potom je izvršen napad na stambeni kompleks u kojem je ubijeno još nekoliko ljudi, ukljuèujuæi jednog desetogodišnjeg egipatskog deèaka. Teroristi, zabarikadirani u jednoj od stambenih zgrada, držali su stanare kao taoce.

XS
SM
MD
LG