Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/nm/20040529/mdf580338.jpg">Imenovanje Ijada Alavija za premijera prelazne Vlade u Iraku doèekana sa razlièitim reakcijama - 2004-05-29


Veliki broj Iraèana kaže da nije èuo vesti o novopostavljenom premijeru sve do rano jutros. Posle sastanka Vladajuæeg saveta koji je održan u petak u Bagradu, izdato je obaveštenje u kome se navodi da je to telo za premijera nove prelazne Vlade, koja preuzima dužnost 30. juna, jednoglasno nominovalo jednog od svojih èlanova, šiita Ijada Alavija. Ujedinjene Nacije su kasno u petak potvrdile da je specijalni izaslanik te organizacije za Irak, Lakdar Brahimi, prihvatio odluku Vladajuæeg saveta i saopštile da æe raditi sa Alavijem na formiranju kabineta prelazne Vlade. Na ulicama Bagrada Iraèani su vest o nominaciji Alavija za premijera primili sa nadom i skepsom. Mnogi su naveli da veoma malo znaju o èoveku koji je više od tri decenije proveo u inostranstvu, prvo kao student medicine u Britaniji, koji je snažno podržavao partiju Bas Sadama Huseina. Alavi se zatim okrenuo protiv Huseina, 1990. je formirao opozicionu partiju Iraèka nacionalna sloga, koju su snažno podržale CIA, Britanska obaveštajna služba i mnogi otpadnici Sadamove stranke. 22-godišnji vlasnik radnje, Muhamed Madžid, inaèe Kurd, kaže da mu nije bitna Alavijeva prošlost, veæ da samo želi lidera koji æe da okonèa bezbednosne problee u Iraku.

Madžid kaže da je èuo da Alavi ima iskustva sa vojnim pitanjima i ako je to istina, nastavlja on, Alavi bi mogao da bude pravi èovek na èelu zemlje kojoj su oèajnièki potrebni bezbednost i mir. Iraèki umetnik Visam Radi, inaèe šiit, ne slaže se sa ovim stavom i kaže da je Alavijeva prošlost itekako bitna. On insistira na tome da je sadašnji kandidat za premijera nekada vatreno podržavao Sadama Huseina, koji je inaèe progonio šiite, i da to nikada ne sme ni da mu se oprosti niti da mu se zaboravi.

Radi kaže da nikada neæe ukazati poverenje Alaviju, zato što je nekada podržavao brutalni režim koji je pobio na stotine hiljada nevinih ljudi. Iraèki novinar Nadžim Al-Rubai, kaže da veruje da æe mnogi u Iraku podržavati Alavija kao lidera prelazne Vlade, sve dok bude radio za interese Iraèana.

Al-Rubai kaže da je za Ijada Alavija kao premijera, najveæi izazov da ubedi Iraèane da radi u njihovu korst, a ne u korist SAD ili UN. Izbor èlanova prelazne Vlade nadgledaju UN, uz konsultaciju sa SAD. Analitièari smatraju da æe samo Alavijevo èlanstvo u Vladajuæem savetu, zatim veze sa zapadnim obaveštajnim službama i godine koje je proveo u inostranstvu za mnoge Iraèane, koji su sumnjièavi prema politièarima koji su živeli u inostranstvu i primali inostranu pomoæ, biti negativni.

XS
SM
MD
LG