Linkovi

Predlog Rezolucije o evropskoj buduænosti Srbije - 2004-05-14


Ovaj dokument saèinio je Graðanski savez Srbije koji u obrazloženju predloga navodi da æe put do Evropske unije biti dug i težak, ali odluka da se na tom putu istraje mora biti jedinstvena, brza i èvrsta. Graðani u ogromnoj veæini žele ulazak u Evropsku uniju bez obzira kojoj partiji daju glas na izborima, ocenjuje se u saopštenju Graðanskog saveza Srbije, a predsednik te stranke Goran Svilanoviæ kaže da je odluka Parlamenta da prihvati Rezoluciju važna da se ne bi preispitivala svaki put nego da obavezuje ovu i svaku buduæu vladu da radi sve što može i treba da bi smo došli do èlanstva u Evropskoj uniji. Nadam se da æe tog dogovora biti i kao što smo mogli da govorimo o Kosovu, ovo je tema na koju možemo da utièemo ako se oko nje saglasimo, rekao je Svilanoviæ.

Zajednièko opredeljenje da Srbija i Crna Gora brže uðu u Evbropsku uniju iskazali su predsednici Demokratske stranke i Saveza vojvoðanskih Maðara Boris Tadiæ i Jožef Kasa, potpisivanjem ugovora o strateškoj saradnji dve stranke. Jožef Kasa je tom prilikom ocenio da je zajednièka orijentacija dve partije da je graðanima potrebna jaka Srbija i Crna Gora ali kao èlan Evropske unije i na tom putu, planu i o poslu mora se istrajati a taj se proces mora ubrzati.

XS
SM
MD
LG