Linkovi

GSS predstavio predlog rezolucije o evropskoj buduænosti Srbije - 2004-05-13


Postoje pitanja oko kojih ne treba da bude sukoba, rekao je Svilanoviæ i zatim istakao da je ideja rezolucije da Skupština njome obaveže svaku buduæu vladu, ko god da je èini, da sprovodi politiku koja vodi Srbiju ka èlanstvu u Evropskoj uniji. Svilanoviæ je pozvao aktuelnu vladu da ubrza ono što je radila prethodna i ukazao na saradnju sa Haškim tribunalom kao važnim uslovom daljih evropskih integracija Srbije oko kojeg ne sme biti politièkih sporenja. Saradnja sa tribunalom je u protekle 3,5 godine gotovo kompletirana i veoma mi je žao što nije dovršena, a pred ovom Vladom je da reši neke tehnièke stvari, da formira Nacionalni savet za saradnju sa Haškim sudom jer je njegovo osnivanje predviðeno Zakonom, zatim da nastavi ozbiljnu istragu i proveri sve èinjenice u vezi sa Mladiæem kako bi ga uhapsila ili rekla da nije tu i da donese odluku o onima koji su do sada optuženi, rekao je Svilanoviæ.

Saradnja sa Haškim tribunalom obavezna je za ulazak državne zajednice u Evropsku uniju, istakao je ambasador Velike Britanije u Beogradu Dejvid Gauen i podsetio da se na takvu saradnju Srbija i Crna Gora obavezala meðunarodnim sporazumima. Ambasador Gauen rekao je da Velika Britanija i meðunarodna zajednica smatraju da æe put ulaska u Evropsku uniju biti lakši za državnu zajednicu nego za njene pojedinaène èlanice. Plan evropskih zvaniènika je da celokupan Zapadni Balkan uðe u Evropsku uniju, ukljuèujuæi i Kosovo, ali da je još uvek rano govoriti o konaènom statusu Kosova, rekao je ambasador Velike Britanije u Beogradu Dejvid Gauen studentima jednog privatnog univerziteta u Beogradu.

XS
SM
MD
LG