Linkovi

Patike sa raèunarom? - 2004-05-09


Seæate li se Pepeljugine staklene cipelice, koju je izgubila kada je, u ponoæ, istrèala sa bala na kome se princ zaljubio u nju? Princ je, naravno, posle toga proveo dane tražeæi lepoticu èijem stopalu je odgovarala ta èarobna cipelica…

Hajde, sada, da preskoèimo iz 18. veka, kada je Pepeljuga, zahvaljujuæi braæi Grim, postala popularna bajka, u 21. vek i u nemaèku kompaniju Adidas koja pokušava nešto slièno…

Kako izveštava dnevnik Njujork Tajms, Adidas se upravo priprema da na tržište pusti novi model atletske obuæe koja æe u sebi sadržati mali raèunar, kako bi bila u stanju da se prilagodi svim zahtevima korisnika…

Adidas napominje da je u pitanju obuæa koja predstavlja zanaèajan iskorak u, takozvanoj, «nosivoj» tehnologiji. Svake sekunde, senzor ugraðen u petu prikupljaæe oko 20 hiljada podataka, dok æe integrisani raèunar praviti oko 10 hiljada operacija, na osnovu kojih æe upravljati minijaturnim elektro motorom, kako bi se prilagodio izmenjenim okolnostima, kao i specifiènom stilu svakog korisnika.

Oni koji trèe znaju da je jedan od glavnih problema sa kojima se suoèavaju stepen apsorpcije udara, kada patika i trkaèevo stopalo dodirnu tlo. Neadekvatan odnos izaziva prienos sile sa patike, na petu i preko nje na kolena… Zato su se proizvoðaèi sportske opreme dovijali na razne naèine, puneæi patike specijalnim gasovima i dodajuæi razlièita mehanièka rešenja, kako bi trkaèima pružili što kvalitetniju sportsku obuæu.

Dodatkom raèunara, Adidas je uspeo da napravi cipelu koja se idealno prilagoðava težini, visini i tipu trkaèa koji koristi ove nove patike. Raèunar prilagoðava stepen amortizacije udara, a istovremeno – zahvaljujuæi metalnim elementima u obuæi – aktivira elasticitet pete i celog gazeæeg dela patike kako bi korisnik imao i kvalitetan odraz.

Naravno, ove nove patike imaju dugmad pomoæu kojih se kontroliše raèunar, kao i svetleæe diode koje prikazuju trenutni status obuæe. Kada ih kupite, u kutiji æe se nalaziti i uputstvo za rukovanje, kao i CD ROM koji æe vam pokazati kako da promenite bateriju nakon svakih 100-tinak sati upotrebe.

Inaèe, ove patike æe se prodavati po ceni od 250 dolara, a analitièari veruju da æe se za njih najviše interesovati poslovni ljudi - oni koji se bave sportom i mogu sebi da priušte najnovija tehnološka dostignuæa.

XS
SM
MD
LG