Linkovi

Irak - 2004-05-08


Uslovi u Iraku drugaèiji su danas u odnosu na situaciju u maju 2003., nakon svrgavanja Sadama Huseina. Svakodnevni život Iraèana se popravlja. Elektrièna energija je sada mnogo dostupnija nego pre rata. Zemlja poseduje stabilnu monetu i banke posluju. Iraèka infrastruktura se obnavlja, a naftna industrija proizvodi oko 2 i po miliona barela dnevno. Meðutim, kako napominje predsednik Džordž Buš, postoje «ozbiljni i prisutni izazovi»

«Ilegalne milicije i ostaci starog režima, zajedno sa stranim teroristima, pokušavaju da silom osvoje vlast koju nikada ne bi mogli da dobiju na izborima. Te grupe imaju slabu podršku meðu iraèkim stanovništvom.»

Iraèka privremena vlada æe 30. juna stupiti na dužnost. Iraèani æe preuzeti sve administrativne poslove, koje sada obavlja koalicija. Iraèani veæ preuzimaju razlièita ministarstva. Doktor Abdul Amir Al Abud preuzeo je, 3. maja, ministarstvo poljoprivrede. «Poljoprivredni sektor je važan za Irak.» rekao je doktor Al Abud. «Ministarstvo namerava da iraèku poljoprivredu pretvori u tržišno zasnovani sektor privrede, u kome æe ministarstvo - uz pomoæ istraživanja svetskog ranga, razvoja i efikasne regulative - pružati podršku poljoprivrednicima, preraðivaèima i prodavcima.» I dok Irak ponovo stièe suverenitet, predsednik Buš ukazuje da æe koalicija biti prisutna kako bi «osigurala atmosferu bezbednosti.»

«Naša koalicija podržava napore lokalnih Iraèana da postignu dogovor o razoružavanju radikala u Faludži. Mi smo takoðe jasno stavili do znanja da milicije u Nadžafu i drugim mestima moraju da se razoružaju ili æe biti suoèene sa teškim posledicama. Amerièke i koalicione snage su na svojim mestima i mi smo spremni da zavedemo red u Iraku.»

Kako se približava datum prenosa suvereniteta, Iraèani æe verovatno doživeti porast nasilja od strane grupa koje se protive slobodi. Koalicija «neæe biti zastrašena niti odvraæena» naglasio je predsednik Buš. «Od 1. jula nastaviæe se obnova, kao i naša vojna misija.»

XS
SM
MD
LG