Linkovi

Novo poglavlje u istoriji Èeške - 2004-05-07


Novo poglavlje u istoriji Èeške, odnosno povratak u zajednicu evropskih zemalja, predstavlja novu priliku za njen privredni prosperitet. Sami Èesi razlièito gledaju na èlanstvo u Evropskoj Uniji. Petr Ježek, funkcioner u kancelariji predsednika vlade kaže da zemlja posle pola veka napokon može da zauzime mesto za evropskim stolom:

“To na simbolièan naèin predstavlja naš povratak u porodicu demokratskih zemalja, koju smo napustili sredinom prošlog stoleæa. Mi smo oduvek bili deo Evrope, i nalazimo se u srcu Evrope.”

Èeška se smatra jednom od 10 novih èlanica Evropske Unije koje najviše lièe na zapadne zemlje. Postoji niz kulturnih i istorijskih razloga za to. Jirži Pehe je direktor novog Njujorškog univerziteta u Pragu. On ukazuje na dugotrajne i èvrste veze Èeha sa Zapadom:

“Èeške zemlje su nekada pripadale prvoj nemaèkoj imperiji, takozvanom Svetom rismom carstvu. Nekoliko vekova su bile deo Hapsburškog carstva. A obe te imperije pripadale su Zapadu. Èesi imaju drevnu zapadnu kulturu i to je jedan od razloga zbog kojih je veliki broj Èeha smatrao da je vreme pod sovjetskom dominacijom bilo vreme pod tuðinskom vlašæu.”

No, za veliki broj Èeha uèlanjenje u Evropsku Uniju nije iskljuèivo stvar istorije i kulture, veæ se radi o otvaranju ekonomije i komunikacija i trgovini sa ostalim svetom. Po reèima Petra Ježeka, ni jedna zemlja ne može da se izoluje od ekonomskih i drugih pritisaka u svetu.

“Vlada razume da se svet brzo menja i da postoji velika konkurencija izmeðu razlièitih regiona. Mi smatramo da jedna zemlja Srednje Evrope ne može da napreduje sama veæ je mnogo bolje da napreduje u okviru Evropske Unije”.

Ekonomista Peter Zahradnik, iz Grupe evropskih banaka Srednje Evrope, predviða da æe èlanstvo u Uniji doneti Èeškoj velike prednosti. Uèlanjenje znaèi bolje usluge, niže cene i bolji kvalitet robe za Èehe, kaže on:

“Glavna prednost, po mom mišljenju, jeste moguænost da velike, srednje i male firme mogu da poènu da konkurišu svojim evropskim rivalima. Ulazak u Evropsku Uniju omoguæiæe veæu tržišnu konkurenciju, što æe samo ojaèati èeško tržište. A to æe doneti niže cene, bolji kvalitet i veæu raznovrsnost robe na domaæem tržištu.”

Pored novih ekonomskih uslova, kaže Zahradnik, postoji i psihološki element. Uèlanjenje u Evropsku Uniju poveæava prestiž zemlje, a to bi vremenom moglo da znaèi i veæe strane investicije u domaæu privredu.

XS
SM
MD
LG