Linkovi

Iraèani razlièito reaguju na prisustvo koalicionih snaga - 2004-05-06


Prema anketi javnog mnjenja koju su sproveli televizijska mreža CNN, list “USA Today” i organizacija “Galup”, Iraèani razlièito reaguju na prisustvo koalicionih snaga, pod vodjstvom SAD u njihovoj zemlji. 42 odsto od 3,400 intervjuisanih Iraèana širom zemlje izjavilo je da je Irak sada u boljoj situaciji zahvaljujuæi ratu u kojem je zbaèen režim Sadama Huseina, dok je 37 odsto izjavilo da im je sada gore. 61odsto anketiranih ukazalo je da lièno misli da je svrgavanje Sadama Huseina bilo vredno žrtava, uprkos teškoæama sa kojima su suoèeni od invazije koalicionih snaga na èelu sa SAD. 28 odsto smatra da novonastala situacija nije bila vredna rata, dok je devet odsto izjavilo da nije sigurno.

Na pitanje kada bi želeli da koalicione snage predvodjene SAD napuste zemlju, 57odsto je izjavilo da želi da se to uèini odmah, dok je 36 odsto izjavilo da bi te snage trebalo da ostanu na duži rok. 47 odsto anketiranih je izjavilo da smatra da se napadi na iraèke snage ne mogu opravdati, dok se 52 odsto izjasnilo da se takvi napadi mogu opravdati povremeno ili stalno. 33 odsto anketiranih je izjavilo da bi se oseæalo manje bezbednim ako bi koalicione snage odmah napustile Irak, dok je 28 ukazalo da bi se oseæalo bezbednije. Uprkos takvim stavovima i postojanom nasilju u zemlji, više od 50 odsto anketiranih Iraèana - 51 odsto - reklo je da je njima i njihovim porodicama sada bolje nego pre invazije, dok je 25 odsto navelo da im je gore. Predsednik Džordž Buš je rekao da SAD i saveznici nemaju nikakvu želju da u nedogled drže Irak pod okupacijom.

“Kao ponosan i nezavisan narod, Iraèani ne podržavaju okupaciju na neodredjeno vreme, što ni Amerika ne želi. Mi nismo imperijalna sila, kao što mogu da potvrde Japan i Nemaèka. Mi smo oslobodilaèka sila, kao što zemlje u Evropi i Aziji mogu da potvrde. Cilj Amerike u Iraku je ogranièene prirode, ali je èvrst. Mi se zalažemo za nezavisan, slobodan i bezbedan Irak.”

Iz tog razloga, rekao je predsednik Buš, koalicija na èelu sa SAD je predana vraæanju suvereniteta Iraku do 30-tog juna ove godine.

XS
SM
MD
LG