Linkovi

A sada i elektronska sportska obuæa - 2004-05-06


Proizvodjaèi sportske obuæe odavno veæ upotrebljavaju razne savremene materijale koji na sebe preuzmaju deo velikih optereæenja. A sada se otišlo i dalje. Nemaèka firma Adidas, koja veæ 83 godine proizvodi sportske cipele i patike, sprema se da uskoro ponudi kupcima obuæu za trèanje, sa ugradjenim elektromehanièkim uredjajem, koji prilagodjava njene osobine u skladu sa uslovima upotrebe. Senzor ugradjen u potpeticu oèitava te uslove 20 hiljada puta u sekundi, mikroprocesor obradjuje podatke, a minijaturni elektromotor menja fizièke osobine patike. Uprkos svim ovim uredjajima, nova obuæa obeležena jednostavno brojem 1, zajedno sa baterijom nije ništa teža od obiènih patika. Sa unutrašnje strane stopala, u pregibu izmedju pete i prstiju, ugradjena su dva dugmeta za kontrolu i niz siæušnih svetleæih dioda, koje pokazuju stepen podešavanja. U zavisnosti od toga da li volite mekšu ili tvrdju obuæu, elastièniji ili manje elastièan odraz, ovaj uredjaj æe vam sve to podešavati automatski, u toku trèanja. U stvari šta se dešava? U peti patike nalazi se šuplja komora sa metalnim podupiraèima. Elektromotor podešava zategnutost tanke èeliène žice povezane sa podupiraèima i na taj naèin menja tvrdoæu pete. Baterije æe morati da se menjaju svakih sto sati upotrebe, a elektronska sportska patika trebalo bi da se pojavi u prodaji krajem ove godine, po ceni od oko 250 dolara.

XS
SM
MD
LG