Linkovi

Rekacije u arapskom svetu - 2004-05-05


Predsednikov intervju na dvema televizijskim stanicama koje emituju program na arapskom jeziku izazvao je mešana reagovanja u arapskom svetu. Iz Kaira izveštava dopisnik Glasa Amerike, Greg LaMot.

Arapski komentarori pozdravili su pojavu predsednika Buša na arapskim televizijskim stanicama, ali kažu da æe njegove reèi samo delimièno ublažiti gnev arapske javnosti izazvan zlostavljanjem iraèkih zatvorenika. Bivši egipatski diplomata i struènjak za arapske odnose, Abdula al-Ašala, kaže da æe predsednikove reèi prihvatiti mnogi Arapi, ali ne svi:

”U arapskom svetu æe, po mom mišljenju, njegove reèi biti dobrodošle jer mi želimo da èujemo od amerièkog predsednika da su Sjedinjene Države predane kažnjavanju prestupnika i odgovornih u ovim incidentima. Ali, istovremeno, neki krugovi neæe tu poruku protumaèiti na isti naèin kao ja.“

Jedna od takvih osoba je predstavnik dvadesetdvoèlane Arapske lige, Hosam Zaki, koji kaže da predsednikovo obeæanje o kažnjavanju neæe zadovoljiti mnoge Arape, koji su veæ ljuti zbog Sjedinjenim Državama predvodjenog rata protiv Iraka:

”Za sada smo videli samo vojne sukobe. Videli smo samo zlostavljanja u iraèkim zatvorima. Sjedinjene Države uzdižu steg slobode, demokratije i poštovanja ljudskih prava, ali mislim da ta dobra volja i te dobre namere nisu pretoèeni u dogadjaje na terenu.“

Šef katedre za politikologiju Libansko-amerièkog univerziteta u Bejrutu, Sami Barudi, istièe kako æe predsednik Buš sada morati da svoja obeæanja pretvori u dela:

”Gledišta ljudi biæe promenjena tek ako budu videli istinske kazne, nešto više ukora. To kako æe Sjedinjene Države postupiti prema poèiniocima tih nedela moglo bi da ostvari mnogo veæi efekat od govora predsednika Buša.“

Predsednik Buš je rekao da se optužbe o zlostavljanjima iraèkih zatvorenika uzimaju ozbiljno i nastojao da uveri arapske gledaoce da æe pravda biti zadovoljena.

XS
SM
MD
LG