Linkovi

Širin Ebadi predlaže sankcionisanje nedemokratskih režima - 2004-05-04


Dobitnica Nobelove nagrade 2003., iranski advokat Širin Ebadi, pozvala je medjunarodnu zajednicu da prestane da daje finansijsku pomoæ vladama i režimima koji nisu demokratski. Dopisnik Glasa Amerike, Stefani Ho, izveštava da je Ebadi to izjavila u svom govoru u sedištu Svetske banke u Vašingtonu.

U govoru kojim je poželeo dobrodošlicu Širin Ebadi, predsednik Svetske banke Džejms Volfenson uporedio je tu iransku aktivistkinju sa jednim od vladara drevne Persije, Kirom velikim, koji je, prema reèima Volfensona, prvi sastavio deklaraciju o ljudskim pravima pre 2500 godina. Volfenson je citirao saopštenje Nobelovog komiteta, u kojem je ukazano na znaèaj èinjenice da se Ebadi zalaže za novi naèin tumaèenja Islama koji poštuje ljudska prava. « U obrazloženju Nobelove nagrade navodi se da je Širin Ebadi muslimanka koja ne vidi konflikt izmedju Islama i osnovnih ljudskih prava. Ona smatra da bi dijalog izmedju razlièitih kultura i religija u svetu trebalo da poène od njihovih zajednièkih vrednosti».

Sliène reèi ponovila je i Širin Ebadi koja je izjavila da je Islam samo jedan od koncepata koji vlade širom sveta koriste kao izgovor za ugnjetavanje svojih naroda.

« Svi nalaze neku vrstu opravdanja. Neko kaže - ja sledim marksizam i evo šta bi trebalo da radim. A onda dodje neko drugi i kaže, moja religija mi nalaže da postupam na odredjeni naèin. A neko drugi kaže da je nacionalna bezbednost ta koja koja ga navodi da krene u rat, i tako dalje, a drugi kažu da je u pitanju nacionalni interes».

Ebadi je ukazala na neophodnost promovisanja ljudskih prava i demokratije zajedno sa ekonomskim razvojem. Ona je, ne kritikujuæi nijednu zemlju posebno, jasno ukazala da finansijska pomoæ zemljama, koje je opisala kao nedemokratske, samo pomaže represivnim režimima da se održe na vlasti.

« U zemljama koje su nedemokratske, u kojima su vlade nedemokratske i u kojima se celokupna administrativna, politièka i ekonomska moæ nalazi u rukama jedne osobe ili posebne grupe ili elite u zemlji, odobravanje zajmova diktatorima znaèi biti protiv ljudi koji su veæ izloženi represiji. Drugim reèima, da kažem jasno, ukoliko nedemokratske zemlje primaju novac i zajmove, njihovi režimi æe još manje voditi raèuna o pravima svojih gradjana».

Ebadi takodje smatra da je sloboda najvažnije ljudsko blago. Ona je dodala, da je gnev neprijatelj razuma i da bi ljudi koji su gnevni mogli da pribegnu sredstvima koja ugrožavaju svetsku bezbednost.

XS
SM
MD
LG