Linkovi

Amerièka štampa o zlostavljanju iraèkih zatvorenika - 2004-05-03


Nemoguæe je èak i pretpostaviti koliku su štetu fotografije o zlostavljanju zatvorenika nanele ugledu Sjedinjenih Država u svetu, njihovim nastojanjima da se uspostavi stabilnost u Iraku i, u širem smislu, nastojanjima da se uspostavi demokratija na Bliskom istoku, kaže prestonièki Vašington post. Obièni ljudi proèitaæe ovo kao poruku da su Sjedinjene Države cinièni, hipokritièni osvajaè i okupaciona sila koja nema obzira prema dostojanstvu naroda kome pokušava da donese slobodu, piše taj list i nastavlja:

”U ovome je sadržana znaèajna i duboko ozbiljna pouka za amerièke politièare i vojne komandante. Vladavina zakona je važna èak kada se radi o najgorim neprijateljima Amerike. Iako je postalo moderno u odredjenim vašingtonskim krugovima da se umanjuje znaèaj, navodno ”prevazidjenih“ oblika medjunarodnog prava, kao što je Ženevska konvencija o ratnim zarobljenicima, ovaj incident pokazuje koliko je neophodno da vojnici na svim nivoima budu upoznati sa pravilima Ženevske konvencije i da je primenjuju što je strožije moguæe.“

Bolje od bilo kakvog pravnog postupka, snimci zlostavljanja zatvorenika ukazuju na opasnost koja preti od atmosfere bezakonja u tim zatvorima, zakljuèuje Vašington post. Njujork tajms iznosi gledište da su amerièke oružane snage pogrešile što su zloglasni Sadamov zatvor Abu graib iskoristile da zatvaraju uhapšene Iraèane:

”Teroristi, kao što je Osama bin Laden, oduvek su nameravali da upotrebe nasilje za izazivanje Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, kako bi posle dokazivali da je njihova najgora antiamerièka propaganda istinita. Abu graib je ogromna pobeda za njih i malo je verovatno da æe bilo kakvo reagovanje Bušove administracije izbrisati tu mrlju iz arapske svesti. Invazija Iraka, koja veæ po mnogo èemu lièi na noænu moru, teško da æe moæi da bude još veæi košmar nego što je sada.“

List Krišèen sajens monitor iznosi gledište da kažnjavanje amerièkih vojnika koji su zlostavljali iraèke zatvorenike ne bi trebalo prepustiti samo Pentagonu. Bez obzira na to šta su ti zatvorenici skrivili, postupci nekolicine vojnika toliko su nehumeni i štetni po amerièke interese na Bliskom istoku, da Pentagon ne bi trebalo da bude jedini koji æe ih kazniti:

”Kongres bi trebalo da ili sprovede istragu o tome kako promeniti sistem u vojsci koji je dozvolio ovakvo ponašanje, ili da osnuje komisiju za to. Predsednik Buš je rekao da su mu se zgadili objavljeni snimci, ali vrhovni komandant bi mogao da uèini i više kada bi održao govor o ispravnom ponašanju vojnika.“

Današnji amerièki vojnici, zakljuèuje Krišèen sajens monitor, trebalo bi da steknu instinktivnu odbojnost prema muèenju i drugom nehumanom postupanju sa zatvorenicima. List Boston gloub takodje se zalaže za pokretanje detaljne istrage o ovim incidentima i zakljuèuje:

”Zloglasni bagdadski atvor Abu graib bukvalno je oznaèavao kraj za hiljade Iraèana èiji putevi su se ukrstili sa Sadamom. A sada je grupa razveseljenih amerièkih vojnika posejala bombe duž staze sopstvene okupacije.

XS
SM
MD
LG