Linkovi

Nedeljnik "Špigl" : "Zeèevi sa Kosova" - 2004-05-02


U tekstu pod naslovom "Zeèevi sa Kosova" nedeljnik "Špigl" navodi da su "frustrirani nemaèki policajci" kojima vojnici Bundesvera iz Prizrena nisu pritekli u pomoæ svoje izveštaje o tim dogadjajima predali upravi UNMIK-a. Nakon krvavih sukoba na Kosovu u martu ove godine je nemaèki ministar odbrane Peter Štruk pohvalio nemaèke pripadnike KFOR-a ocenivši da su "odmereno reagovali, spreèili eskalaciju i tako zaštitili ljudske zzivote".

Ali, "Špigl" piše da izveštaji oèevidaca pružaju sasvim drugaèiju sliku, te da "ne samo Srbi, veæ i službenici UN, vojnici iz drugih nacionalnih kontingenata, albanski borci za ljudska prava i nezavisni novinari prebacuju Bundesveru neuspeh, èak i kukavièluk".

"Oni navode da je u suzbijanju nereda Bundesver odigrao jadnu, možda èak sramnu ulogu. Navodi se da su nemaèki vojnici pobegli, da su se sakrili kao zeèevi u kasarne i da su se sa oklopnim vozilima pojavili tek nakon što se albanska rulja izdivljala i okonèala akciju uništavanja", piše "Špigl".

Nemaèki magazin citira nemaèke policajce koji kažu da vojnici Bundesvera nisu odgovorili na njihove pozive u pomoæ nakon što su poèeli napadi ekstremnih Albanaca. "Osetio sam se kao poslednje djubre", navodi nemaèki magazin reèi jednog nemaèkog policajca razoèaranog što mu kolege i zemljaci iz KFOR-a nisu pritekli u pomoæ. "Špigl" piše da u tome kako su nemaèki vojnici zakazali u Prizrenu u martovskim sukobima "pojedini posmatraèi prilika na Balkanu oseæaju i dah Srebrenice gde je nakon pada ovog grada u julu 1995. godine holandski UN-oficir Karemans nazdravljao sa generalom Ratkom Mladiæem dok su na hiljade muslimana odvodjene na pogubljenje".

Ministar odbrane Štruk, citira "Sspigl", optužbe na raèun nemaèkih vojnika u Prizrenu smatra "potpuno apsurdnim" i ukazuje da pripadnici Bundesvera ne smeju da koriste ni gumene metke ni suzavac i slièna sredstva. Jer, oni u policiji spadaju u prihvatljivu opremu, ali u vojsci su zabranjeni kao hemijsko oružje. Da bi vojnici mogli da budu snabdeveni suzavcem, moraju da budu promenjeni nemaèki pravni propisi, izmedju ostalog Zakon o primeni sporazuma o hemijskom oružju, a ministar Štruk je zamolio ministra unutrašnjih poslova Ota Šilija i šefa diplomatije Jošku Fišera za podršku da bi bilo obezbedjeno da ubuduæe Bundesver u akcijama u inostranstvu može da reaguje na odgovarajuæi naèin i bez korišæenja vatrenog oružja.

XS
SM
MD
LG