Linkovi

Propuštena istorijska šansa da se reši problem Kipra - 2004-04-29


Kiparski Grci su velikom veæinom glasova odbacili plan UN za ujedinjenje Kipra. Na drugoj strani podeljenog ostrva, 65 odsto kiparskih Turaka je glasalo za plan koji je pripremio generalni sekretar UN, Kofi Anan. Prema tom planu bi se uspostavila labava federacija dve države: južni grèki Kipar i severni turski Kipar, koje bi objedinjavala centralna vlada. Specijalni savetnik UN za Kipar, Alvaro de Soto, izjavio je da rezultati glasanja predstavljaju korak nazad za narod celog Kipra.

“Propuštena je jedinstvena i istorijska šansa da se reši problem Kipra. U medjuvremenu, pokušvajuæi da se pridruži Evropskoj uniji, Kipar æe ostati podeljen i militarizovan, što neæe doneti nikakve koristi tom ostrvu.“

Kipar je podeljen od 1974., kada su turske snage okupirale severni deo ostrva, posle neuspešnog puèa grèkih oficira, koji su služili u kiparskoj gardi. Kiparski Turci su 1983. godine proglasili nezavisnu državu, koju je priznala jedino Turska. Portparol amerièkog Državnog sekretrijata, Rièard Bauèer, izjavio je da su kiparski Grci odbacili ostvariv plan za ujedinjenje ostrva nakon nekoliko decenija podele.

“Verujemo da je dogovor bio pošten. Prihvatili su ga kiparski Turci. Boljeg rešenja neæe biti i nadamo se da æe i kiparski Grci to shvatiti na vreme”, rekao je Bauèer, odavši priznanje hrabrim Kipranima - i Grcima i Turcima, koji su glasali za taj plan uprkos velikoj opoziciji.

Bez obzira na razoèaravajuæi rezultat referenduma, kiparski Grci æe se pridružiti Evropskoj uniji - 1. maja kao što je i planirano. Zajedno sa Evropskom unijom i njenim èlanicama, Sjedinjene Države æe nastaviti da traže put za ublažavanje ekonomske izolacije kiparskih Turaka.

XS
SM
MD
LG